Gjesteforelesning med Svarva

Olaug Svarva

Olaug Svarva, administrerende direktør i Folketrygdfondet, holder gjesteforelesning i bachelorkurset Investering og finans tirsdag 15. april. Forelesningen vil fokusere på fondets finansielle forvaltning og eierskapsutøvelse.

09.04.2008 - Knut André Karlstad


Olaug Svarva er utdannet bachelor og master fra University of Denver og autorisert porteføljeforvalter gjennom Norske Finansanalytikers Forening. Hun har tidligere vært investeringsdirektør for aksjeavdelingen i folketrygdfondet, administrerende direktør i SpareBank 1 Aktiv Forvaltning og investeringsdirektør i SpareBank 1 Livsforsikring. I mai 2006 kom hun tilbake til Folketrygdfondet som administrerende direktør. Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond - Norge. Forvaltningskapitalen i fondet utgjorde vel 117 milliarder kroner ved utgangen av 2007, og var hovedsakelig plassert i norske aksjer og rentepapirer.

Forelesningen varer fra klokken 10:15 til 11:15 i Aud. Max. og er åpen for alle interesserte. Kontaktpersoner ved spørsmål er Øystein Gjerde og Frode Sættem.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive