Barneys ti bud

Jay B. Barney

I følge strategi- og ledelseseksperten Jay B. Barney er den allmenne forestillingen om hvordan bedrifter oppnår lønnsomhet preget av myter og feiltagelser. Da Barney holdt gjesteforelesning på NHH fastslo han ti "sannheter" om strategi og ledelse.

10.04.2008 - Torgeir Uberg Nærland


I en av hans "sannheter" fastslår Barney at et produkts egenskaper har lite å si for bedriftens konkurransefortrinn.

- Da for eksempel Sony lanserte sportsutgaven av sin Walkman gikk det ikke lang tid før konkurrentene hadde kopiert teknologien og på denne måten opphevet Sonys konkurransefortrinn. Det samme var tilfelle da Sony senere lanserte sportsutgave av sin Discman.

- Dette viser at produktegenskaper i seg selv ikke nødvendigvis gir konkuransefortrinn. Sonys evne til teknologisk innovasjon, derimot, er en ressurs som har gitt store fordeler i konkurransen med andre bedrifter.

Jay B. Barney
SIRKUS BARNEY. Det var mye energi og høyt tempo over Barneys forelesning. NHH-foreleser Svein T. Johansen ble brukt som case i "Johansen's Hot Dogs" og Barney diktet en pølsejingle på stedet, sammen med en av studentene (nederst).
Foto: Knut André Karlstad

Ledende på feltet

Jay B. Barney er ved siden av Michael Porter i dag trolig den mest innflytelsesrike bidragsyteren innenfor strategifeltet, og er til vanlig professor ved Fisher College of Business ved Ohio State University.

Barney er spesielt kjent som en av hovedeksponentene til retningen innenfor strategi og ledelse som kalles "ressursbasert teori". Typisk for denne teorien er at den vektlegger de ulike ressursene som finnes innenfor en bedrift som de viktigste faktorene for å oppnå konkurransefortrinn i forhold til andre bedrifter.

Ansvar til den ansatte

En annen av Barneys "sannheter" fremholder at konkurransefortrinn ikke bare er et anliggende for ledelsen i en bedrift, det er også et ansvar for hver enkelt ansatt.

- Vaktmesterne på Nissan-fabrikker forstår jobben sin som en viktig del av produksjonsprosessen, hvor for eksempel det å holde fabrikkgulvet rent er helt vesentlig for å holde produksjonen oppe, eksemplifiserte Barney.

- Bevisstheten og holdningen til hver enkelt ansatt blir på denne måten en ressurs for bedriften, som i seg selv kan gi konkurransefortrinn.

Tillit

Vennskap, teamwork og tillit er andre ressurser som Barney vektlegger som viktige for en bedrifts lønnsomhet.

- Hvis disse ressursene er på plass i en bedrift kan de både på kort og langt sikt gi store konkurransefortrinn. Dette er ressurser som ikke kommer av seg selv, som må dyrkes frem over tid, og som gir store fordeler når de først er på plass.

Barneys 10 sannheter:

1. En bransjes tiltrekningskraft kan ikke evalueres uavhengig av ressursene og potensialet et firma bringer inn i bransjen.

2. Konkurransefortrinn er hver enkelt ansattes ansvar.

3. Å gjøre det akkurat like bra som konkurrenten fører til middelmådighet.

4. Produktegenskaper er nesten aldri i seg selv kilder til langvarige konkurransefortrinn.

5. Det er vanligvis bedre å dyrke sine egne ressurser en å prøve å kopiere andres.

6. Hvis det er vanskeligere for konkurrentene og enklere for en selv, tyder det på at man sitter på en kilde til langsiktig konkurransefortrinn.

7. Tillit, vennskap og lagånd er ressurser som kan gi vesentlige konkurransefortrinn.

8. Bedrifter som har verdifulle, sjeldne ressurser som er kostbare og kopiere, kan ha en dårlig organisasjon og fortsatt tjene penger. Men, ikke ha dem som forbilde.

9. Bedrifter som har verdifulle ressurser som verken er sjeldne eller kostbare å kopiere må satse på god organisasjon for å gjøre disse ressursene distinkte.

10. Hvis det er en konflikt mellom ressurser og organisasjon bør en satse på å forandre organisasjonen.


Studentene om Barney:

Oppkvikkende!

Foruten å være en faglig autoritet er Barney kjent for sine formidlingsevner. Et fullstappet auditorium var vitne til en forelesning som inkluderte alt fra synging av egenkomponerte reklamejingles for pølsekiosker, til harselering med Sonys "innovative" bruk av fargen gul da de i sin tid lanserte sin sports-walkman.

Bachelorgrad -studentene John Fjellseth og Meike Baumgart var begge to veldig fornøyde med forelesningen.

- Barneys forelesning var oppkvikkende!, fastslår Baumgart og legger til;

- Jeg var godt kjent med Barney fra før, siden han er en del av pensum. Det var interessant og se ansiktet bak teoriene.

Studentene er enige om Barney har en særegen og effektiv formidlingsstil.

- Jeg synes det var en veldig bra forelesning. Barney har en veldig energi, samtidig som han er underholdende å høre på. Han får frem poenget sitt ved å bruke morsomme anekdoter, kommenterer Fjellseth.

- Jeg synes at den resursbaserte teorien som Barney står for gir et godt utgangspunkt for å forstå hvordan bedrifter kan oppnå konkurransefortrinn, legger studenten til.

John H. Fjellseth og Meike Baumgart
IMPONERT. Studentene John H. Fjellseth og Meike Baumgart syntes Barney hadde en særegen og effektiv formidlingsstil.
Foto: Knut André Karlstad


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive