Avslutningsmarkering for Leif Birger Methlie

Leif B. Methlie

Tirsdag 29. april inviteres venner og kolleger til åpent seminar og mottakelse for å markere Leif B. Methlie sin mangeårige innsats for høyskolen som fagperson og i ledende posisjoner, ikke minst som rektor i flere perioder. Methlie går av med pensjon 30. april.

21.04.2008 - Red.


Klokken 13:15 inviterer Institutt for strategi og ledelse til åpent faglig miniseminar i auditorium E.

Her vil professor Christer Carlsson (Åbo Akademi University), professor Per E. Pedersen (Universitetet i Agder) og professor Herbjørn Nysveen (NHH) belyse noen av de forskningstemaene Leif B. Methlie har vært interessert i gjennom sin karriere.

NB! På grunn av flyproblemer for begge de eksterne innlederne ble miniseminaret avlyst.

Leif B. Methlie
REKTOR. Leif B. Methlie har innehatt flere ledende verv i sin karriere på NHH. I årene 1990-1995 var han rektor.

Methlie har, i tillegg til alle sine administrative oppgaver ved NHH, vært en aktiv forsker. I sin tidlige forskerkarriere var det interessen for beslutningsstøtte som dominerte forskningen. Senere var han en av de første i landet til å forske på forretningsmodeller og kundeatferd knyttet til interaktive og mobile tjenester, og bidro derigjennom til å sette dette på agendaen, både for bedrifter og forskningsmiljøer.

Han har ledet en rekke forskningsprosjekter innen disse temaene. I tilknytning til disse prosjektene har han trukket med seg flere forskere og stipendiater, og bidratt med positive ringvirkninger i miljøet.

Klokken 14:15 inviterer rektor til åpen mottakelse på Stupet.

Program tirsdag 29. april
13:15: Miniseminar i auditorium E
14:15: Mottakelse på Stupet

Venner og kolleger ønskes hjertelig velkommen!Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive