Åpne prøveforelesninger til professoratet i klima- og miljøøkonomi

Fra mandag 21. april til onsdag 23. april vil det avholdes prøveforelesninger av søkerne til professoratet i klima- og miljøøkonomi.

09.04.2008 - Charlotte Rundhovde


Forelesningen skal foregå på engelsk over selvvalgt emne innenfor professoratets fagområde.

Den primære målgruppen for forelesningen er studenter i siste del av Bachelorstudiet som vurderer å velge den nye masterprofilen i energi, naturressurser og miljø for videre studier og fordypning.

De som skal holde prøveforelesningene er:
Stein Ivar Steinshamn (mandag 21.04)
tema: "Climate change: Challenges and the role of economics"

Snorre Kverndokk (tirsdag 22.04)
tema: "Equity and justice in global warming policy".

Gunnar Eskeland (onsdag 23.04)
tema: "Economics and climate cooperation".

Tid: 11:15 - 12:00
Sted: Aud E.

Er en slik forelesning viktig for ansettelsen. Hva med forskningen de har gjort før?
- Forskningen de har gjort har blitt vurdert av en sakkyndig komité og det foreligger en innstilling fra denne komiteen. Forelesningen over et selvvalgt emne innenfor professoratets temaområde er en del av vurderingsgrunnlaget for det oppnevnte innstillingsorganet ved høyskolen, når det skal fremme sin innstilling til tilsettingsutvalget, sier professor ved NHH Einar Hope.

Hvem bestemmer hvem som blir ansatt?
- Tilsettingsutvalget bestemmer hvem som blir tilsatt; eventuelt høyskolens styre, hvis det er dissens i utvalget.

Når tiltrer den som får stillingen?
- Innstillingsorganet planlegger å ha sin innstilling klar i begynnelsen av mai. Når den som får stillingen kan tiltre, avhenger av den videre tilsettingsprosessen internt ved høyskolen og av når vedkommende kan tiltre i forhold til ansettelsesforholdet til nåværende arbeidsgiver. Det burde imidlertid være mulig med tiltredelse tidlig på høsten, sier Hope.

Les mer om klimaprofessoratet


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive