Sissel Jensen i ekspertutvalg

Førsteamanuensis Sissel Jensen ved NHH er med i ekspertgruppen som skal utrede alternativer for offentlig finansiering av NRK, som regjeringen oppnevnte i begynnelsen av oktober.

14.10.2015 - Red.


Arbeidet ledes av administrerende direktør i det kommunale energiselskapet E-CO, Tore Olaf Rimmereid. I tillegg til Sissel Jensen ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH, er også Bente Sollid Storehaug i Dinamo og Johann Roppen, professor i journalistikk og rektor ved Høgskolen i Volda, med i gruppen.

- Selv om kringkastingsavgiften fortsatt fungerer, ser vi at lisensordningen har svakheter. Den teknologiske utviklingen kan på sikt svekke NRKs inntektsgrunnlag, sier kulturminister Thorhild Widvey (H). - Vi trenger derfor en grundig vurdering av de praktiske og økonomiske konsekvensene av ulike offentlige finansieringsmåter, sier hun.

Ekspertgruppen skal blant annet vurdere ulike alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK. Én av modellene skal ta utgangspunkt i dagens kringkastingsavgift.

Ekspertgruppen skal levere sin rapport 1. juli 2016.

Les pressemeldingen på regjeringen.no


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive