Disputas: Empirisk studie i Nepal

Ganesh Prasad Neupane disputerer for doktorgraden og holder prøveforelesning fredag 30. oktober 2015 med avhandlingen "Emergence of Supply Chain Risk Management Capability as an Aid to Value Creation: An Empirical Study of Handicrafts Manufacturers of Nepal".

20.10.2015 - Red.


Avhandlingen retter oppmerksomhet mot bedrifters evne til å håndtere risiko i verdikjeder. Begrepet håndtering av verdikjederisiko, som uttrykker bedrifters evne til å håndtere og balansere ulike risikohensyn i verdikjeden, utvikles med utgangspunkt i ressursbasert strategi. Dette betraktes som en kompetanse eller ressurs som gjør bedrifter bedre i stand til velge hensiktsmessige kontraktsformer mellom aktørene i en verdikjede. Neupane gjennomførte en større empirisk studie innenfor tre store nepalske håndverksindustrier, håndlagde tepper, pashminaprodukter og tekstiler. Det ble samlet inn data fra cirka 300 nepalske produsenter og deres relasjoner til utvalgte kjøpere.

Et hovedfunn er at i situasjoner hvor produsent har gjennomført spesifikke investeringer tilpasset en bestemt kjøper og i tillegg evner å håndtere verdikjederisiko på en god måte, så gjør dette produsenten bedre i stand til å bruke formelle kontrakter som styringsinstrument. Videre viser resultatene at når formelle og uformelle kontrakter tilpasses omfanget av spesifikke investeringer, så bidrar dette til resultatforbedringer. Studien viser at de ressurser og den kompetanse bedrifter besitter i å håndtere verdikjederisiko er en viktig faktor for å forstå valg av kontraktsform. Det er særlig samspillet mellom egenskaper ved produktene og bedriftens ressurser og kompetanse som er avgjørende for valg av riktig kontraktsform.

Tid og sted

Kristian Gerhard Jebsen-senteret ved NHH, 2015
Prøveforelesningen starter klokken 11:15 og disputasen klokken 13:15.

Tema for prøveforelesning

"Integrating the resource-based view into transaction cost theory: Opportunities and challenges for theory development and empirical studies"

Bedømmelseskomite
Professor Aksel Rokkan, NHH (leder)
Førsteamanuensis Katri Kaupi, Aalto University
Professor Arnt Buvik, Molde University College

Veiledere

Professor Sven Arne Haugland, Institutt for strategi og ledelse NHH (hovedveileder)
Førsteamanuensis Jon Bingen Sande, Handelshøyskolen BI

Ganesh Neupane

Ganesh Neupane (f. 1967) er fra Nepal. Han har vært doktorgradsstudent ved Institutt for strategi og ledelse, NHH. Neupane har en master i industriell logistikk fra Høgskolen i Molde og både MBA og bachelorgraden fra universitetet i Katmandu i Nepal. Han har vært høgskolelektor fra 1999 til 2009 og førsteamanuensis siden 2009 ved Management Campus, Purbanchal University (PU) i Nepal.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive