Den beste lederlitteraturen

Hvilke bøker bør du som leder lese? Ved AFF finner du Norges største fagmiljø på ledelsesutvikling. I den nye utgaven av NHH Bulletin gir spesialistene sine anbefalinger.

14.10.2015 - Sigrid Folkestad


Toppledere og strateger har opp gjennom historien likt å briljere med sitater fra Sun Tzus ikoniske verk "Krigføringens kunst" og "Fyrsten" av Machiavelli. I dag er det vanskelig å holde tritt med alle utgivelsene i lederutviklingssjangeren. Derfor ba NHH Bulletin fem ledelsesutviklerne i AFF om hjelp til å finne de beste utgivelsene i sjangeren.

Helsevesenet og språkmakt

Rike, høyt utdannet og etnisk norske personer har bedre helse enn andre. Det skyldes ikke et urettferdig helsesystem. Professor Kurt Brekke har studert hvordan sosiale forskjeller virker inn på bruk av helsetjenester, basert på data fra hele 1,3 million legebesøk i Norge fra 2008 til 2012.

NHH-professor Trine Dahl.

Professor Trine Dahl fikk nylig publisert artikkelen "Contested science in the media: linguistic traces of news writers' framing activity" i tidsskriftet Written Communication. Her skriver hun om medias makt over vitenskapen.

- Den lingvistiske studien min kan sees på som et slags naturlig eksperiment, siden den underliggende nyheten er den samme for alle nyhetsartiklene jeg har sett på. Dermed sammenligner jeg flere fremstillinger av én sak som det i prinsippet kunne vært skrevet om på samme måte, men som det viser seg presenteres forskjellig. Slik kommer innrammingen, eller framing-en som fenomenet kalles på engelsk, tydelig frem, sier Trine Dahl.

Gevinsten ved å bo sammen

"Menn tar mest", er tittelen på en sak om de økonomiske fordelene ved å bo sammen med en partner - de er store. Men gevinsten er ulik fordelt. Menn tar ut den største gevinsten. Kvinner konsumerer langt mindre. Det finner Aline Bütikofer og Michael Gerfin i artikkelen "The Economies of Scale of Living Together and How They Are Shared: Estimates Based on a Collective Household Model".

- Menn tjener mer, og bestemmer i en større grad kva husholdningen konsumerer. Når inntekten deres er lik, er konsumet til kvinnene tilnærmet lik halvparten, sier førsteamanuensis Bütikofer ved Institutt for samfunnsøkonomi og CELE.


Førsteamanuensis Aline Bütikofer ved Institutt for samfunnsøkonomi og CELE.

Billetter til de forelesningene!

Gasellebedrifter som gjør det skarpt i nedgangstider har en finansiell buffer og en sammensatt ledelse.

- Gründere som tror de kan alt best selv vil få problemer med å lykkes i det lange løp. De tåler ikke motgangen, sier Jarle Bastesen, som disputerte ved NHH tidligere i høst.

Kandidatprofil i dette nummeret er publisist i Intrafish Medis AS, Pål Korneliussen. Han flyttet til Bergen og begynte på studiene i 1989. Han husker veldig godt Jørn Rognes' forelesninger om forhandlinger.

- Det jeg lærte om forhandlinger, har vært ekstremt nyttig.

To professorer på samfunnsøkonomi nevner han også.

- Det var et privilegium å ha Agnar Sandmo og Victor Norman som forelesere. NHH burde jo solgt billetter til de forelesningene.

Les NHH Bulletin 3/2015 (pdf på issuu)

Pål Korneliussen og journalist Ole Erik Klokeide i bergensredaksjonen i Intrafish Media.

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive