Slik skaper vi kunnskapsbyen

Bergen er ikke bare Norges vakreste by. Vi har noen av landets fremste kunnskapsmiljøer, og flere skal det bli, skriver NHH-rektor Frøystein Gjesdal og UiB-rektor Dag Rune Olsen i BT 2. september.

02.09.2014 - Frøystein Gjesdal og Dag Rune Olsen


Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har bedt landets utdanningsinstitusjoner om å komme med innspill til ny struktur for forsknings- og utdanningssektoren. Oppdraget gjelder også UiB og NHH. Vi har etablert en arbeidsgruppe som ser på mulighetene for tettere samarbeid. En vei som er blitt vurdert er NHH som en selvstendig «business school» med stor grad av autonomi, eget merkenavn og ledelse, men under en større UiB-paraply. En slik modell ønsker ikke NHH å jobbe videre med.

Men arbeidet med å utvikle tettere samarbeid fortsetter. Vi er etablert i en by med unike private og offentlige kunnskapsmiljøer, så mer samarbeid mellom aktører i Bergen kan gi store muligheter for å utvikle ledende forsknings- og utdanningsmiljøer. Skal en løse de store samfunnsproblemene som klima, fattigdom, migrasjon og ustabilitet i verdensøkonomien, er investering i kunnskap viktig. Innovasjon og nyskaping er avgjørende for å utvikle det norske samfunnet.

Internasjonalt ledende miljø

Vi trenger derfor forsknings- og utdanningsmiljøer som både svarer på samfunnets utfordringer, men også utfordrer samfunnets «sannheter». EUs nye, store forskningsprogram, Horisont 2020, som nettopp søker svar på vår tids store spørsmål, er en arena vi må delta på med strategisk tynge.

I Bergen svarer vi blant annet med å etablere tematiske klynger i samarbeid med næringsliv, det offentlige og ulike kunnskapsaktører. Klyngene bygger på potensial i geografisk nærhet mellom sterke kunnskapsprodusenter. Et eksempel kan være Media City Bergen (MCB) hvor TV 2, Bergens Tidende, Bergensavisen, NRK, Vizrt og medieutdanningen ved UiB blir samlokalisert. Visjonen er å bli et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling på mediefeltet. Her vil det være naturlige koblinger til NHHs Senter for tjenesteinnovasjon (CSI).

Et annet eksempel er planene om å etablere Science City Bergen som blant annet er ment å omfatte en «sivilingeniørutdanning» med konsentrasjon i energi og miljø. Her vil det være naturlig med sterke innslag av industriell økonomi tilbudt av NHH. De helsefaglige miljøene i Bergen skal samles i en helsecampus, nær Haukeland universitetssykehus og med UiBs medisin- og psykologiutdanning som motor. Helseøkonomi har lenge vært et satsingsområde ved UiB med utstrakt samarbeid mot NHH.

Unik posisjon i verden

På det marine feltet har Bergen allerede en unik posisjon i verden. Havforskningsinstituttet, UiB og en rekke andre nasjonale aktører ønsker nå å samlokalisere sine marine infrastrukturer og forskningsgrupper og etablere en ledende marin forsknings-, undervisnings-, forvaltnings- og næringsklynge. Sentralt her er arbeidet med å etablere Seafood Innovation Cluster hvor de store oppdrettsselskapene med hovedkvarter i Bergen driver frem et forsknings- og undervisningssamarbeid med globale ambisjoner, og hvor økonomi og ledelse er en viktig pilar.

Et allerede veletablert samarbeid er Bergen senter for konkurransepolitikk (BECCLE) som ble etablert i 2011 av økonomer og jurister i Bergen, med oppmuntring av Konkurransetilsynet. Målsettingen er å utvikle et tverrfaglig forskningssenter i europeisk toppklasse.

NHH og UiB vil utvikle modeller som kan heve vår felles faglige kvalitet og styrke posisjonen vår internasjonalt. Målet er flere fremragende fag- og studiemiljøer, og å videreutvikle institusjonenes rolle overfor næringslivet og det øvrige samfunnet. Kunnskapsbyen Bergen skal bli en merkevare som vil vekke internasjonal oppmerksomhet.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive