Køprising er bra for Bergen

Kødannelse er simpelthen en forferdelig sløsing, skriver professor Gunnar Eskeland i BT 30. september.

30.09.2014 - Gunnar Eskeland


Det gleder en miljøøkonom at Bergen, en by, en kommune som bør kunne ta vare på seg selv, kan tenke seg å ta i bruk prismekanismen i styringen av trafikkavvikling.

Kødannelse er simpelthen en forferdelig sløsing. Vestlandsbyen vår er fjellklemt og ualminnelig trang. Det betyr at det er forferdelig dyrt om vi skal bygge slik at all trafikk flyter både lett og gratis. Byen er så trang at selv i kollektivtransporten blir det trangt i rushtiden.

Køprising er en kostnad for brukeren. Kostnaden er på samme nivå som tidsbruken uten køpris omtrent, men i motsetning til tidsforbruket er køprisen en overføring. Kostnaden ved køpris motsvares av en verdi for mottakeren, som kan være byens barnehager.

Når kostnaden for brukeren forvandles fra tidsforbrenning til en betaling, får byen derfor en betydelig effektivitetsgevinst. London og Stockholm er gode eksempler: Byen og borgerne trives med køprisingens samlede konsekvenser. Hvis byen lykkes i å virke bedre, så blir det bedre å bo her.

Fornuftig prising hjelper oss til at ikke alle forbedringer spises opp av tilpasninger, slik at heller tilpasningene tjener byen - oss. Noen kan reise utenom rushtiden, noen reiser mindre, noen sykler. Noen vil bo tett i sentrum og rusle i tøfler ned til tjommien i reklamebyrået over gaten. Sentrum kvikner til!

Fungerer byen til tross for fjellklemmen, så er det fordi byen tilbyr noe. Ikke verst at man da foreslår en annen opplagt løsning: eiendomsskatt. Hva er en by verd, hvis den ikke kan kreve eiendomsskatt av sine borgere?


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive