Willoch vil ha færre partier

- Det politiske systemet mangler motstandskraft mot skiftende stemninger i folket - og stemninger skifter ofte, sa Kåre Willoch under FIBE 2005. Han ønsket seg færre partier, færre politiske utspill og et styringsdyktig flertall.

10.01.2005 - Stig Nøra


- Vi trenger stabile flertallstyrer med en viss homogenitet, slik at noen kan fatte nødvendige, men upopulære vedtak, sa en engasjert og systemkritisk Willoch da han gjestet NHH på fredag.

Den gamle politiske ringreven fikk æren av å avslutte FIBE 2005 med et gnistrende foredrag om den begredelige tilstanden til det politiske systemet.

Selv om Willoch tok avstand fra det han kalte en overdreven svartmaling og surmuling i den norske offentligheten, var han sterkt bekymret for fremtiden til det politiske system.

Folk orker ikke mer
- Vi har altfor mange partier som produserer altfor mange standpunkter. Folk orker ikke mer, de trekker seg tilbake og ser på sport i stedet. De har rett og slett ikke tid til alle utspillene mellom sportsresultatene. Enda flere gir opp og legger bare merke till utspillene som angår dem selv, og da har vi et alvorlig problem, sa Willoch.

Willochs ser et klart behov for flertallstyre og langsiktig politisk styring. I dagens situasjon er det ingen som vil fatte upopulære vedtak, for ingen vet om de fortsatt sitter med makten når de positive konsekvensene av vedtaket blir synlige, ifølge Willoch.

Fjern instruksjonsretten
Han stilte seg også seg kritisk til dagens "stortingsregjereri" eller bruk av instruksjonsretten, som betyr at Stortinget i plenum har rett til å beslutte hva regjeringen skal gjøre - selv i forvaltningsspørsmål.

- Stortinget har ikke et apparat til gjennomføre en grundig saksbehandling, og dette kan ikke føre til annet enn irrasjonell forvalting, sa Willoch.

- Vi må kvitte oss med forestillingen om at instruksjonsretten har blitt konstitusjonell sedvane. Det er rett og slett uriktig.

Vedtak etter innfallsmetoden
- De siste årene har Stortinget - nærmest etter innfallsmetoden - vedtatt nye utgiftsposter. Regjeringen på sin side gjennomfører ikke vedtakene, fordi de vanskelig lar seg gjennomføre. Men Stortinget ser ikke ut til å bry seg ikke om det. De har fattet et vedtak - og fått sin popularitet på det.

- Problemet er at vi vet jo ikke hvem som har vedtatt hva. Hvem vedtok fastlegeordningen for eksempel? Det er det ingen som vet! Vi vet ikke hvilke partier som har ansvaret. Hvordan skal vi da forvente at folk skal ta et rasjonelt valg om hvilket parti de skal stemme på?

Må endre valgordningen
Roten til problemet er, ifølge Willoch, at man ikke lenger har et politisk system som er i samsvar med parlamentarismens grunnleggende ide.

- Det er ikke slik - som mange ser ut til å mene - at Sverdrups berømte ord "All makt i denne sal" betyr at man ønsket en svak regjering og et sterkt storting, sa Willoch.

- Hele poenget med parlamentarismen er at regjeringen skal styre på vegne av et organisert flertall i Stortinget. Regjeringen skal sitte så lenge at den får se de positive resultatene av de upopulære beslutningene den tar.

Løsningen Willoch foreslår er å endre valgordningen ved å innføre sperregrense på alle mandater, ikke bare utjevningsmandatene som i dag. Dette vil føre til færre partier og større muligheter for flertallsstyre. Oppløsningsrett og rett til å skrive ut nyvalg er også faktorer som vil bidra til politisk langsiktighet.

Misnøyeprodusenter har for mye makt
Han var også kritisk til makten organisasjonene har i det politiske Norge. Slike pressgrupper lever av å produsere misnøye, og misnøyeproduksjonen er et middel for å skape basis for egne krav, mente Willoch.

- Det blir feil når mer makt gis til disse forsamlingene som representerer deler av folket, i stedet for til forsamlinger som representerer hele folket. Noen må holde pressegruppene i sjakk -slik må det være i et demokrati.

- I Norge er vi klar over forskningens betydning, og vi taler mye om det - men bevilger mindre penger enn de fleste, sa Kåre Willoch under FIBE 2005.
Foto: Stig Nøra
- Vi har ikke klart å beskytte det politiske systemet mot utilbørlig påvirkning fra særorganisasjonene.
Foto: Stig Nøra

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive