Om skattereformen og kreative tilpasninger

Milliarder har blitt unndratt fra beskatning på grunn av lovlige og ulovlige tilpasninger. Den nye skattereformen skal tette smutthullene - men også her åpner det seg ubegrensede muligheter for kreative tilpasninger, ifølge skatteprofessor Terje Hansen ved NHH.

14.04.2005 - Stig Nøra (tekst) og Magnus Stern (foto)


"Vasking" av arbeidsinntekter har vært meget utbredt i Norge. Hansen anslår at mellom 15-20 milliarder kroner i arbeidsinntekter har blitt unndratt fra bruttobeskatning.

- Dette har vært mulig på grunn av et skattesystem som er konstruert av folk som må ha problemer med å fylle ut sin egen selvangivelse, sa Terje Hansen da han i går, onsdag 13. april, holdt den første av sine to avslutningsforelesninger før han går av med pensjon i vår.

Utbredt vaskerivirksomhet
Skattesystemet har gjort det mulig å tilpasse seg slik at arbeidsinntekter har blitt beskattet som kapitalinntekt med 28 prosent.

- Gjennom å kanalisere arbeidsinntekter via et aksjeselskap og ta ut overskuddet etter skatt som skattefritt aksjeutbytte, har man altså kunnet redusere marginalskatten på høye arbeidsinntekter, sa Hansen.

Han forklarte og illustrerte flere modeller for "vasking" av arbeidsinntekter, og mente det har vært latterlig enkelt.

- Slike tilpasninger har vært meget utbredt. Kontraktørmodellen har for eksempel vært populær både blant NRK-medarbeidere og artister. Det har vel ikke vært en eneste artist som ikke har hatt en slik modell, og hvis artister har fått til slike fenomenale tilpasninger, hvordan er da tilfellet med for eksempel aksjemeglere, sa Hansen.

- Poenget er at dette har vært fryktelig enkelt.

Tilpasningsdyktige milliardærer
Den nye skattereformen med innføring av utbyttebeskatning vil denne utbredte "vaskingen" til livs. Men de superrike er godt forberedt. De har nemlig gjort sine overgangstilpasninger i forkant av reformen.

- Innføring av utbyttebeskatning har vært bebudet i lang tid. Og hva gjør selskapene i en slik situasjon? Jo, de tilpasser seg i forkant, sier Terje Hansen og karakteriserer den nye skattereformen som en gavepakke til de superrike.

Utbetaling av maksimale aksjeutbytter
En vanlig tilpasning i typiske familieselskaper er, ifølge Hansen, å utbetale maksimale aksjeutbytter. Deretter har aksjeutbyttene vært skutt inn som ny aksjekapital i nye aksjeklasser i selskapet. På denne måten har man ikke tappet selskapet for kapital.

- Dette maksimerer selskapets muligheter til å foreta skattefrie utbetalinger til aksjonærene i form av tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital når aksjonærmodellen innføres i 2006, sa Hansen.

Livet etter skattereformen
Men hvordan blir livet etter skattereformen? Det er nok av tilpasningsmuligheter etter den nye skattereformen også. Hansen mener for eksempel at reformen åpner for nærmest ubegrensede muligheter for en god og solfylt pensjonisttilværelse - gjennom å bruke aksjeselskapet som sparebørse med sikte på alderdommen.

- Gjennom å bosette seg i utlandet for å nyte pensjonisttilværelsen i et mer solrikt klima enn det norske, kan man etter noen år realisere den oppsparte egenkapitalen i selskapet uten at det utløser noe særlig skatt - gjennom for eksempel å selge aksjene, sa Hansen og understreket at dette er et smutthull som norske myndigheter har forsøkt å stenge, men han tvilte på hvor effektive mottiltakene vil være.

- Jeg antar at det vil bli utviklet meget gunstige tilpasningsmodeller på dette området, sa Hansen.

Et annet alternativ er at aksjonæren tar opp lån i selskapet til en meget gunstig rente i stedet for å ta ut aksjeutbytte som er skattepliktig.

Følg med på neste episode av Terje Hansens grundige og interessante analyse av skattereformen neste onsdag i auditorium C. Samme tid, samme sted. Det kan vise seg å bli meget verdifullt.

I går holdt NHHs skatteekspert, Terje Hansen, den første av sine to avslutnings-forelesninger før han går av med pensjon i vår.

- Det har utfoldet seg en betydelig kreativitet når det gjelder tilpasninger til skattesystemet, sa Hansen.

KLIKK PÅ BILDENE FOR STØRRE UTGAVER

Den siste av professor Terje Hansens avslutnings-forelesninger går av stabelen neste onsdag.

Tid:Onsdag 20. april klokken 10.15-12.00
Sted: Auditorium C, NHH


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive