Frist for søknad om forskningstermin

15. oktober 2015 er fristen.

01.10.2015 - Sylvi Larsen


Søknaden gjelder forskningstermin for henholdsvis 2. og/eller 3. semester etter søknadsfristen.

Retningslinjer, søknadsskjema og mal for rapportering fra forskningstermin finnes i Personalhåndboken på Innsiden, NHHs intranett. Man må være logget på NHHs nettverk for å få tilgang til intranettet.

Formålet med forskningstermin

Forskningsterminer skal være et positivt virkemiddel for å gi vitenskapelig tilsatte en reell mulighet til å drive sammenhengende forskningsarbeid enten det er fordypning i egen forskning, utvikling av nye prosjekt eller etablering av forskningssamarbeid med andre miljøer, nasjonalt og internasjonalt. Videre skal forskningstermin stimulere og styrke forskerens fagmiljø og være et virkemiddel i rekrutteringsarbeidet ved NHH. (fra Personalhåndboken)


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive