Ny rektorperiode på NHH

Lørdag 1. august starter formelt en ny rektorperiode på Norges Handelshøyskole (NHH). - Vi skal være en handelshøyskole av høy internasjonal klasse, sier rektor Jan I. Haaland, og staker ut kursen for de fire neste årene.

30.07.2009 - Red.


Haaland ble sammen med prorektor Gunnar E. Christensen første gang valgt i 2005. I vår ble de ble gjenvalgt for en ny periode. Med seg på laget får de professor Mette Helene Bjørndal i en nyopprettet stilling som viserektor.

Jan I. Haaland tar også over styreledervervet i Universitets- og høgskolerådet (UHR) 1. august.

I løpet av de siste fire årene har NHH tatt flere skritt i riktig retning, med sterke studentopptak, økt internasjonalisering, likestillingstiltak som har virket og fokus på forskningskvalitet. Nå skal neste steg mot toppen tas.

- Vi skal ha høy kvalitet i alt vi holder på med. Vi ønsker å ha de beste studentene og en topp fagstab. Vi skal fortsette vår internasjonale orientering. I tillegg blir samfunnsorientering mot næringsliv og forvaltning viktig. Vi skal være en handelshøyskole av høy internasjonal klasse og en drivkraft for samfunns- og næringsutvikling, slår Haaland fast.

Norges mest populære studium

Søkertallene til siviløkonomstudiet har steget jevnt og trutt de fire siste årene. Etter en liten nedgang i søkermassen våren 2005 har bachelorstudiet i økonomi og administrasjon de tre siste årene vært det mest søkte studiet i landet.

Rundt 4.500 studenter kjemper nå hvert år om de ca. 450 plassene. I tillegg har jenteandelen krøpet over målsetningen på minst 40 prosent. I 2005 var 34 prosent av førsteårsstudentene kvinner, i fjor var tallet 43 prosent.

Jentedagen er et av tiltakene på likestillingsfronten. Den første ble arrangert i 2007, da man inviterte 100 potensielle NHH-studiner fra hele landet. Dette har man fortsatt med siden.

Også blant fagstaben peker pilen i riktig retning. Eksempelvis var det i 2005 fire kvinnelige professorer ved høyskolen, i dag er det ni.

I januar i år fikk NHH sammen med UiB Kunnskapsdepartementets likestillingspris, for arbeidet med å styrke kvinneandelen i forskningen.

- Vi har jobbet systematisk for å øke kvinneandelen både blant studentene og i fagstaben.

Forhåpentligvis har vi etablert oss på over 40 prosent jenteandel blant studentene nå. Vi har jobbet for en god forankring for likestilling i fagmiljøene. Dette er mer langsiktige prosesser,
men det går absolutt rette veien, forklarer Haaland og viser til handlingsplanen for likestilling fra 2007 som en viktig milepæl.

Forskning og internasjonalisering

Fra august er professor Mette H. Bjørndal med i rektoratet, som viserektor. Dette er et grep for å øke fokuset på faglig ledelse og forskningskvalitet i den kommende perioden.

- Vi ønsket generelt å styrke den faglige ledelsen. Rent konkret kommer hun til å ha mye med det som går på forskning og formidling å gjøre. I forrige periode fikk vi dekaner for alle
undervisningsprogrammene, men ingen med hovedansvar for forskningen. Med den nye viserektorstillingen håper vi å få mer fokus på dette området.

Vi har hatt ganske mange topp-publiseringer i perioden og vi har nå en større del av staben som publiserer i anerkjente tidsskrifter. Om mulig skal vi i neste perioden ha enda mer fokus på at vi skal forske og publisere i de beste tidsskriftene, sier Jan I. Haaland.

NHH er allerede i dag blant de mest internasjonalt orienterte institusjonene i landet. Antallet NHH-kandidater som tar et semester eller mer utenlands har økt kraftig de siste årene. I 2008 reiste mer enn 300 NHH-studenter ut, og nesten like mange kom på utveksling til NHH.

I tillegg har antallet utenlandske studenter som tar hele mastergraden ved NHH økt betydelig. Den internasjonale orienteringen er noe rektoratet akter å fortsette med.

På Financial Times' årlige rangeringer av internasjonale handelshøyskoler er det også bedring. I desember 2005 ble NHH rangert som den 50. beste i Europa, før man gikk nedover på listene i årene som fulgte. Ved utgangen av fjoråret klatret høyskolen ti plasser fra året før, til nummer 47 på listen.

Bakgrunnsinformasjon:
Om det sittende rektoratet: http://www.nhh.no/no/om-nhh/organisasjon-og-ledelse/rektoratet.aspx

Jan I. Haaland tar over som styreleder i Universitets- og høgskolerådet fra 1/8-2009: http://paraplyen.nhh.no/paraplyen/arkiv/2009/mai/haaland-ny/

Viserektor Mette Helene Bjørndal (f. 1967) er siviløkonom fra NHH og avla doktorgraden samme sted i 2000. Doktoravhandlingen hennes handlet om deregulering av energisektoren og overføringstariffer. I mars 2008 ble hun den første kvinnelige professoren ved Institutt for foretaksøkonomi på NHH, og 1. august tiltrer hun som viserektor ved høyskolen.

Om søkertall de seneste årene: http://paraplyen.nhh.no/paraplyen/arkiv/2009/juli/gode-oppta/

Om likestillingssatsningen: http://paraplyen.nhh.no/paraplyen/arkiv/2008/januar/slik_skal_/

Kontaktinformasjon:
Rektor Jan I. Haaland: 55 95 92 17 / 95 79 68 65 / jan.haaland@nhh.no
Prorektor Gunnar E. Christensen: 55 95 92 41 / gunnar.christensen@nhh.no
Viserektor Mette Helene Bjørndal: 55 95 92 90 / mette.bjorndal@nhh.no


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive