Frist for søknad om forskningstermin

HR-avdelingen minner om at fristen for å søke om forskningstermin er 15. mars 2015.

24.02.2015 - Red.


Søknaden gjelder forskningstermin for henholdsvis 2. og/eller 3. semester etter søknadsfristen.

Retningslinjer, søknadsskjema og mal for rapportering fra forskningstermin finnes i Personalhåndboken

Personalhåndboken ligger på NHHs intranett, Innsiden. Man må være logget på NHHs nettverk for å få tilgang til intranettet.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive