Løgn, taushet og innbilt fortreffelighet

- Før var det slik at lederen visste alt, visste best og ble først informert når noe gikk galt. Den tiden er det definitivt slutt på - og det får konsekvenser, sier seniorkonsulent og fagbokforfatter Arne Selvik i AFF.

07.04.2005 - Kristian Gulli Larsen


For tiden arbeider Selvik med vanskelighetene ledere kan ha med å få ærlige tilbakemeldinger fra kolleger og underordnede og hvordan man kan løse slike problemer.

- Vi har flere gode eksempler fra den siste tiden der ledere har måttet gå fordi de ikke har sittet på den nødvendige informasjonen. Å sørge for å få ærlige tilbakemeldinger kan rett og slett hjelpe ledere med å ikke gå på trynet, sier han.

Skaper debatt
Mange vil kjenne Selvik fra ulike medier der han den siste tiden har deltatt i diskusjoner omkring flere ledelsesrelaterte tema.

Blant annet skapte hans innlegg "Forført av visjoner" i Dagens Næringsliv heftig debatt gjennom hele fjoråret, og nylig har han fått til dels kraftige reaksjoner på sine utspill, blant annet i Dagens Næringsliv og Dagbladet, om at mange ledere er for selvopptatte.

Kan mer enn sjefen
- Behovet for å gi ledere ærlige tilbakemeldinger har blitt forsterket av flere forhold, blant annet av utdanningsrevolusjonen. I dag er det slik at mange medarbeidere både kan mer og får vite mer enn sjefen, sier Selvik. Han mener det er helt avgjørende for lederes beslutningskvalitet at medarbeidere deler relevant informasjon.

Han peker også på at utvikling av informasjonsteknologien bidrar til at mange får rask tilgang på mye informasjon, noe som ytterligere forsterker behovet av å oppdatere lederen på relevante områder.

- Eksempelvis er veien svært kort til media for medarbeidere som ikke blir hørt eller ikke tør eller vil gi sjefen den informasjon han eller hun bør ha. Rollen og beskyttelsen for såkalte "whistleblowers" er styrket de senere år, sier Selvik.

Selvopptatte ledere
Selvik, som har vært programdirektør for lederutviklingsprogrammet AFF Senior Executives de siste 5 årene, har arbeidet mye med ledere for å hjelpe dem med å få ærlige tilbakemeldinger.

- Det kan være flere årsaker til at ledere ikke alltid får riktig og tilstrekkelig informasjon. Medarbeidere kan fordreie eller utelate sannheten av frykt for negative reaksjoner, eller de kan bidra selektivt med den typen synspunkter de vet sjefen liker. Det siste henger nøye sammen med at mange ledere er svært selvopptatte, mener Selvik.

Lærdommen fra romerske keisere
Han bruker figuren Narcissus fra gresk mytologi, som ble forelsket i sitt eget speilbilde, til å illustrere hvordan ting kan gå galt:

- Når man plasserer Narcissus i lederstolen kan medarbeidere ha store vanskeligheter med å komme ut med ubehagelige sannheter. Dette fordi ledere ofte tar suksess som en bekreftelse på sin egen personlige fortreffelighet, og følgelig svekkes evnen til å vise ydmykhet og innrømme feil. Man har ikke lyst til å skuffe slike visjonære, forklarer han.

- Til forskjell fra mange av dagens toppledere løste de romerske keiserne dette på en god måte. Under sine seierstog hadde de en slave som stod bak seg i vognen og sa "Memento mori" - husk at du er dødelig. Slik forebygger man nok hybris.

Rasjonell taushet
I andre tilfeller kan løgn og taushet skyldes frykt for å få uønskede reaksjoner eller frykt for å gå glipp av eventuelle forventede opprykk eller belønninger.

- Mange ganger kan en slik frykt faktisk være berettiget. Jeg har sett undersøkelser der halvparten av såkalte "whistleblowers" mister jobben, og at halvparten av disse igjen mister både familie og hjem, sier han.

Men Selvik påpeker at den sosiale avhengigheten som eksisterer mellom leder og medarbeider er sammensatt av flere faktorer.
- Her spiller både kultur, sosial struktur og trygghetsfaktorer som eksempelvis stillingsvern inn.

Gode og dårlige hjelpere
Hvordan skal så ledere hanskes med medarbeidere som ikke er ærlige?
- Denne tausheten har helt tydelig sin pris. Når flinke folk i store bedrifter må gå som følge av at de er feilinformert, eller ikke informert, er det klart at noe bør gjøres, slår han fast.

I hans nye bok "Omgitt av løgnere", som kommer ut til høsten, skriver han blant annet om gode og dårlige hjelpere. Det er ifølge Selvik noen, men langt fra alle, det er verd å lytte til for å bli flink til å oppmuntre til ærlighet.

Gode hjelpere i familien
- Man må omgås mennesker som ikke har noe å tape på å gi ærlige tilbakemeldinger som for eksempel kan korrigere en Narcissus-stil. Toppledere er storforbrukere av konsulenter, men disse er dyre og de færreste har råd til å være helt ærlige, sier Selvik

- Den nære familie er en svært god kilde for ærlige tilbakemeldinger, de er gode hjelpere. Men et paradoks er at jo høyere på stigen man kommer, jo mindre ser man jo til dem hjemme.


Arne Selvik i AFF ved NHH vil hjelpe ledere til å få ærlige tilbakemeldinger.

Selvik mener dagens toppledere har noe lære av de romerske keiserne. Under sine seierstog hadde de en slave som stod bak seg i vognen og sa: Husk at du er dødelig. (Alle foto: Magnus Stern)

KLIKK PÅ BILDENE FOR STØRRE UTGAVER


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive