Sterke opptakstall for NHH

Opptakstallene fra Samordna opptak viser at NHH fortsatt tiltrekker seg sterke kandidater. Poenggrensene i år er på 53,0 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 56,2 i ordinær kvote.

18.07.2014 - Martin Hoang Nguyen


Poenggrensene for søkere til siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) etter årets hovedopptak er 53,0 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 56,2 i ordinær kvote.

- Høye opptakskrav er gode nyheter for NHH. Resultatet er spesielt gledelig på bakgrunn av at søkertallene i år falt noe. Det viser at høyskolen fremdeles tiltrekker seg toppstudenter, sier NHH-rektor Frøystein Gjesdal.

NHH-studier populært

Etter at søknadsfristen til Samordna opptak gikk ut i april, viste det seg at NHH var det nest mest søkte studium. Det var i år 2018 søkere som hadde NHH som førstevalg, en nedgang på 11 prosent sammenlignet med i fjor. Disse kjempet om 450 studieplasser, som tilsvarer 4,5 førsteprioritetssøkere per studieplass. 4 498 søkere hadde NHH i søknaden sin.

Se også tidligere sak om årets søkertall.

Kvinneandelen over målsettingen

Også kvinneandelen blant de som har fått tilbud i år er god. Kvinneandelen blant dem som har fått tilbud om studieplass er i år på 43,0 prosent, mot 42,3 prosent i fjor. Målsettingen til NHH er at minst 40 prosent av de som får tilbud skal være av hvert kjønn.

- Vi er glade for at har gått opp og holder seg godt innenfor høyskolens målsetning om minst 40 prosent av begge kjønn, sier Gjesdal.

Oversikt over opptaktsgrenser for siviløkonomistudiet ved NHH 2009-2014

2009*

2010*

2011*

2012*

2013*

2014

Førstegangsvitnemålskvoten

52,3

51,7

53,0

52,6

52,6

53,0

Ordinær kvote

54,4

54,7

55,2

55,8

56,5

56,2

* Endelig tall, etter suppleringsopptak.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt rektor Frøystein Gjesdal, E: Froystein.Gjesdal@nhh.no,
M: 413 32 610.

For praktiske spørsmål om selve opptaket eller poenggrensene, kontakt opptaksavdelingen ved Martin Nielsen, E: Martin.Nielsen@nhh.no, T: 55 95 92 04.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive