Ny seksjonsleiar for utveksling og internasjonalisering

Inger Marie H Milde fungerer frå 1. oktober som seksjonsleiar for både Seksjon for utveksling og internasjonalisering og for Seksjon for informasjon og service.

02.10.2014 - Astri Kamsvåg


Ann-Mari Haram som har fungert som seksjonsleiar for utveksling og internasjonalisering, går tilbake til stillinga som prosjektleiar for Internasjonalt retta karrieresenter.

Les meir om Studieadministrativ avdeling som begge seksjonane ligg under.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive