Høye opptakskrav på NHH

Siviløkonomstudiet ved NHH er blant de vanskeligste studiene å komme inn på i Norge, viser ferske tall fra Samordna opptak. Poenggrensen for å komme inn er 53,4 for førstegangsvitnemålskvoten og 56,3 for den ordinære kvoten.

17.07.2015 - Red.


- Det blir stadig vanskeligere å komme inn på NHH, sier rektor Frøystein Gjesdal. - Dyktige studenter og krevende studieprogrammer vil gi grunnlag for enda bedre utdanningskvalitet ved NHH.

Poenggrensen for førstegangsvitnemålskvoten har aldri vært så høy som i år siden gjeldende poengberegningssystem ble innført i 2009. I fjor var denne grensen på 53,0. Poenggrensen for den ordinære kvoten har også gått litt opp i forhold til i fjor.

Oversikt opptaktsgrenser for siviløkonomistudiet 2009-2015

2009*

2010*

2011*

2012*

2013*

2014

2015

Førstegangsvitnemålskvoten

52,3

51,7

53,0

52,6

52,6

53,0

53,4

Ordinær kvote

54,4

54,7

55,2

55,8

56,5

56,2

56,3

* Endelige tall, etter suppleringsopptak.

Opptaket gjelder det femårige siviløkonomstudiet som består av det treårige bachelorstudiet og det toårige masterstudiet i økonomi og administrasjon. Studiet har 450 studieplasser.

Kvinneandelsmålet er nådd

Målsettingen til NHH er at kvinneandelen blant dem som begynner på studiet skal være på minst 40 prosent. I år er kvinneandelen blant dem som får tilbud om studieplass 41,2 prosent.

- NHH regner med også i år å nå målet om minst 40 % av begge kjønn blant dem som møter til studiestart, men marginen kunne godt være litt større, sier Frøystein Gjesdal.

Det mest søkte studieprogrammet i Norge

2117 søkere hadde NHHs bachelorprogram i økonomi- og administrasjon som førsteprioritet ved søknadsfristens utløp i april i år. Det var en økning på 4,9 prosent fra fjoråret. NHH hadde dermed det mest søkte studieprogrammet i Norge.

Les pressemelding fra april på Paraplyen:
NHH har landets mest populære studieprogram

Les mer på Samordna opptak


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive