Thøgersen skal lede ekspertutvalg

Professor Øystein Thøgersen skal lede et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som skal vurdere handlingsregelen.

08.10.2014 - Øyvind Torvund


- Dette er en viktig oppgave for norsk økonomi samtidig som det er faglig krevende. Jeg ser fram til å ta fatt på interessante oppgaver, sier Øystein Thøgersen.

Utvalget har fått frist til juni med å komme med sine forslag.

- Vi setter ned et ekspertutvalg for å vurdere retningslinjene for praktiseringen av oljepenger. Det handler om det faktum at oljefondet er blitt veldig stort, og at vi dermed er blitt veldig sårbare hvis det skulle komme store svingninger i fondet, samtidig som vi blir sårbare hvis det skjer endringer i norsk økonomi, sier finansminister Siv Jensen til NRK.

Thøgersen mener mandatet fra regjeringen er godt og balansert.

- Handlingsregelen er en regel som gir klare svar på en del forhold, men samtidig åpner den for skjønn på andre områder. Vårt oppdrag er både å diskutere regelen og å vurdere denne i forhold til tilgrensende problemområder.

Han sier det også er innenfor ekspertutvalgets mandat å vurdere hvordan en håndterer eventuelle fluktuasjoner eller endringer i forventet avkastning på fondet. Utgangspunktet er at handlingsregelen sier at man ikke kan bruke mer enn fire prosent av avkastningen fra oljefondet.

-Mandatet reiser også spørsmål om hvordan en kan ta hensyn til vekstevnen i økonomien. Det er et viktig, men også vanskelig tema, sier Thøgersen.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive