Stor interesse for årets telekommunikasjonskonferanse

66 deltakere fra akademia, advokatbransjen, konkurransemyndigheter og teleselskapene selv deltar på konferansen "Markedsstruktur i mobilmarkedet" som NHH og SNF arrangerer i dag.

29.10.2014 - Astri Kamsvåg


NHH og SNF åpne telekommunikasjonskonferanse fokuserer i år på mobilmarkedet, hvor det har skjedd betydelige endringer i en rekke europeiske land. Store aktører har fusjonert, og konkurransemyndighetene har i en rekke tilfeller pålagt aktørene strukturelle vilkår for å godkjenne fusjonen.

Et sentralt spørsmål i Europa har vært hvor mange aktører det er behov for i mobilmarkedet. En tilsvarende debatt pågår i Norge. I dag har Telenor og TeliaSonera hvert sitt fullverdige nett, mens Tele2 dekker 70 % av landet. Etter frekvensauksjonen som ekommyndighetene avholdt i desember 2013 mister imidlertid Tele2 sine frekvenser til nykommeren Telco Data. I juli 2014 sendte TeliaSonera og Tele2 melding om foretakssammenslutning til Konkurransetilsynet. Denne er for tiden til vurdering.

Les mer om konferansen

Ler mer om Hans Jarle Kind

Telekonferansen 2014: Øystein Foros
NHH-professor Øystein Foros snakket om regulering av tilgang og terminering i konferansens åpningsinnlegg.
Foto: Astri Kamsvåg
Telekonferansen 2014: Nils-H.M. von der Fehr og Hans Jarle Kind
Professor Nils-H.M. von der Fehr (UiO) og professor Hans Jarle Kind (NHH/SNF). Von der Fehrs innlegg handlet om frekvensauksjoner.
Foto: Astri Kamsvåg
Telekonferansen 2014: deltakerne
Telekonferansen 2014: Konferansen samlet 66 deltakerne i Auditorium Karl Borch
Foto: Astri Kamsvåg
Telekonferansen 2014: deltakerne
Foto: Astri Kamsvåg

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive