Statsbudsjett uten overraskelser

- Vi skulle ønske at NHH var en av de fem institusjonene som får ekstra midler til å rekruttere toppforskere, men vi er positive til satsingen, sier rektor Frøystein Gjesdal.

08.10.2014 - Torill Sommerfelt Ervik


I dag la Høyre/FrP-regjeringen frem sitt første statsbudsjett. For utdanningssektoren var budsjettet stort sett som forventet.

Ingen nye stipendiater

- Her er det ingen bomber. NHH får den uttellingen vi forventer ut fra studiepoengproduksjon, inn- og utveksling, doktorgrader, EU- og NFR-midler og publiseringspoeng, sier økonomisjef ved NHH, Klas Rønning.

NHH bevilges 410,1 millioner kroner i statsbudsjettet. Det er en økning på 17,6 millioner fra fjorårets budsjett. En del av økningen skyldes pris- og lønnsvekst. I tillegg ligger det en videreføring av midler til nye studieplasser.

Regjeringen bevilger 47 nye stipendiatstillinger over statsbudsjettet, men ingen av disse går til NHH.

- Når vi ikke har bedre progresjon enn vi har, så det er det kanskje som fortjent. Vi ser også at regjeringen vil satse på helse og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanningen i årets tildelinger, og da faller vi utenom, sier Rønning.

Vil satse på toppforskere

Den største endringen fra i fjor er at regjeringen har valgt å gi ekstra penger til fem universiteter som de mener har forutsetning for å tiltrekke seg forskere i verdensklasse. Det fem er UiO, UiB, NTNU, UiT og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

- Vi er positive til at regjeringen vil satse på toppkvalitet, men vi er selvfølgelig skuffet over at vi ikke er med i den gruppen. Vi er ledende på vårt fagområde, og har arbeidet med å rekruttere internasjonalt i mange år. Problemet er vel også her at våre fagområder ikke er prioritert, sier rektor Frøystein Gjesdal.

NHHs strategi sier at høyskolen skal arbeide med å spisse forskningen og satse på de beste miljøene.

- Midler til den satsingen hadde vært flott. Vi omfordeler for å få det til, men uten ekstra midler kommer vi ikke så langt som vi ville ønsket. Vi håper at politikerne vil legge merke til det når vi kommer videre med spissingen, og at de etter hvert vil innse at vi fortjener ekstra støtte til den prosessen, sier han.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive