Senter for grunnforskning søker nye gruppeledere og forskingsprosjekter

Senteret mottar nå forslag til gruppeledere og forskningsprosjekter for 2017/2018. NHH er én av de ti institusjonene som kan komme med forslag. Frist for innsending: 17. november 2014.

13.10.2014 - Astri Kamsvåg


Hvert år inviteres tre forskergrupper til å arbeide ett år ved Senter for grunnforskning. Gruppene er internasjonalt sammensatt og ledes av anerkjente norske forskere.

Vitenskapelig ansatte ved syv norske universiteter samt NHH, BI og MF inviteres herved til å komme med forslag til gruppeledere og forskningsprosjekter ved Senter for grunnforskning (CAS) for det akademiske året 2017/2018. Gruppelederkandidatene som foreslås må være blant de faglig sterkeste på sitt felt i Norge og ha en internasjonal posisjon innenfor fagfeltet. Det er anledning til å foreslå seg selv som gruppeleder. CAS' hovedmål er å styrke grunnforskningen gjennom å gi etablerte norske forskere anledning til faglig fordypning i en internasjonal forskergruppe.
Les utlysningen på nettsiden til CAS


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive