Oppgradering av adgangskontrollsystemet / Upgrading of the access control system

Salto adgangskontroll (Illustrasjon)

Adgangskontrollsystemet oppgraderes onsdag 28. og torsdag 29. oktober. NHH's Access Control system will be upgraded on 28 and 29 October.

20.10.2014 - Red.


Adgangskontrollsystemet oppgraderes til en ny og kraftigere server. Dette vil sikre god responstid og redusere risikoen for driftsstans. Oppgraderingen skal etter planen foregå både onsdag 28. og torsdag 29. oktober. Adgangskontrollen vil virke som normalt disse dagene, men endringer i databasen vil ikke være mulig. I tillegg vil Salto oppgraderingsnoder være utilgjengelig deler av tiden. Det anbefales at alle i Nybygget oppdaterer kortene sine på mandag. Da vil kortene være gyldig selv om nodene stanses.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English
The Access Control system will be upgraded to a new and more powerful server. This will insure stability and fast response times. The upgrade is scheduled for 28 and 29 October. Everything will function normally during the upgrade, but changes to the database will not be registered. In addition the Salto update nodes will only be available sporadically. It is recommended that everyone using a Salto door, update their cards on Monday 27 October. Then the cards will be cleared for a period of three weeks.

Kontakt/contact: Roy Myklebust


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive