Lokale lønstingingar avslutta

Dei lokalelønstiningane ved NHH er no avslutta. Etter avtale mellom NHH og dei tillitsvalde skal alle leiarar informera sine tilsette om resultatet innan tysdag 4. november klokka 12.

30.10.2014 - Red.Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive