- Innkjøp er spennende! sier ny vikar Liv-Torill Lindgren

- Jeg liker å arbeide med innkjøp fordi jeg får god innsikt også i andre felt enn det juridiske.

22.10.2014 - Astri Kamsvåg


Liv-Torill Lindgren er 30 år, utdannet jurist og har de siste månedene arbeidet med innkjøp i Bergen kommune. Tidligere har hun jobbet med innkjøp i Askøy kommune. Hun holder til i andre etasje i Servicebygget, ved Seksjon for økonomi som ledes av Kari Blom.

Liv-Torill skal vikariere for Sigbjørn Råsberg som går inn i Anette Undheims stilling når hun nå skal ut i omsorgspermisjon til august 2015. NHH har to stillinger som arbeider med innkjøp: Den ene er en fast stilling, Anettes, mens den andre er midleritid og innehas av Sigbjørn.

For øyeblikket er NHH er i gang med innkjøp av nye websider, grafiske tjenester og kopipapir.

Les mer om de ansatte ved Seksjon for økonomi


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive