Hvorfor noen elsker å sove ute

telt (Foto: Wikimedia Commons)

Å sove under åpen himmel er toppen av lykke for mange. Til daglig er vi styrt av klokken og monotone gjøremål, men en tur med sovepose i sekken gir en naturlig rytme, tilpasset kroppen.

14.10.2014 - Tekst: Sigrid Folkestad Foto: Torill Sommerfelt Ervik


- I Norden lar vi babyer sove ute i vogn, også om vinteren, fordi de har godt av den friske luften, men hvorfor er det bare de minste barna som får dette privilegiet, spør professor Anu Valtonen fra Universitetet i Lappland, Finland.

Studie av naturturisme

Valtonen gjestet nylig NHH på en workshop om forbrukerkulturteori arrangert av professor Ingeborg A. Kleppe ved Institutt for strategi og ledelse. Consumer Culture Theory (CCT) er en egen forskningstradisjon i markedsføringsfaget.

- CCT teoretiserer konsumenters atferd og markedstransaksjoner ved å anvende teorier fra sosiologi, sosialantropologi og etnologi. Forskerne retter fokus mot markedssystemer, markedsprosesser og kulturer. I denne forskningstradisjonen er det viktig å forstå hvordan den sosiale sammenhengen påvirker økonomisk atferd og praksis, sier Kleppe.

Valtonen mener vi har utviklet et innendørs samfunn.

- Hvis en ser på vår livsstil i et evolusjonsperspektiv, har vi aldri vært så mye innendørs, sier Valtonen, som er leder for «New Sleep Order» ved Lappland-universitetet.

Får en ny rytme i kroppen

I artikkelen «A rhythmanalysis of touristic sleep in nature» skriver hun om naturturister.

De analyserer hvordan turistene utøver soving i naturen ved å observere og intervjue en rekke personer og grupper, blant annet speidere, som har overnattet ute i finske Lappland.

Nøkkelen til å klare seg ute både på dagtid og nattestid, er å tilpasse seg tempoet og rytmen, skiftende værforhold, lys og temperatur.

De går inn i naturens sykliske rytme, vel forberedt og godt utstyrt. Skiftet til «naturtid» er også det som gjør at folk trives med å være ute naturen i flere dager eller uker.

- De bryter med den lineære tiden slik vi opplever den i hverdagen, ofte med repeterende øvelser som ofte er monotone og utmattende, sier professor Anu Valtonen.

Ikke bare «gjøre» ting

Når du er fysisk aktiv ute i naturen og når legger deg til å sove, følger kroppen den naturlige rytmen, ikke hverdagsrytmen som følger av et urbant liv. Tiden og stillheten er totalt annerledes. Dette virker inn på forholdet mellom aktivitet og søvn.

- Det gir folk anledning til å koble ut fra hverdagsstresset. That´s the beauty of being in nature, sier intervjuobjektene når vi snakker med dem.

Erfarne naturturister sier at det tar noen dager før de tar inn tempoet i naturen og går ut av hverdagens lineære tidsforståelse og det vanlige sovemønsteret. Når kroppen har tilpasset seg takten i naturen, fører stillheten og opplevelsene til en roligere livsstil og velvære. Selv om de mangler alle fasiliteter som normalt finnes i et soverom, sover de godt.

- Variasjonene mellom årstidene og de sakte endringene i naturen i løpet av døgnet baner vei for en tilstedeværelse som er vanskelig å oppnå i et hektisk liv. Det gir en spesiell mulighet til å «være» og ikke bare «gjøre» og å rette oppmerksomhetene mot fysiske behov og refleksjon, sier Valtonen.

Evnen til å glede seg over å sove i arktisk natur krever erfaring med å sove utendørs. Du må ha kunnskaper om hvilket utstyr som trengs og hvordan du skal bruke det.

Soving svært viktig

Når turistnæringen skal lokke til seg reisende, er sesongvariasjonene noe de bekymrer seg over. De bekymrer seg for at turistene vil synes det er for lyst, mørkt, varmt eller kaldt. Ofte ser de etter løsninger som gjør at sesongpreget blir dempet, slik at turistene ikke skal velge vekk destinasjonen.

I stedet for å se på værforhold gjennom årstidene som et problem, velger forskerne å studere dette med motsatt perspektiv - gjennom øynene til de som vil ha genuine naturopplevelser. De drar ut selv om det er kaldt eller mørkt. De håndterer elementene på en naturlig måte.

- Spesielt har vi vært opptatt av å finne ut hvordan de opplever soving. Søvn er en iboende og svært viktig del av naturturistenes praksis. Å sove er noe alle gjør for å lade opp og sørge for energi til kroppen, men for de som går eller padler lange turer og legger seg til å sove i telt, iglo eller under stjernene, er det enda viktigere. Søvn er noe de lengter etter og gleder seg over, for søvnens egen del.

Få ny status

I Lappland er det mer to millioner overnattinger i løpet av ett år, men de som er turister i naturen blir ikke en del av statistikken eller diskusjonene når turistnæringen skal lage strategier eller når policy makers prøver å finne ut hvordan de skal utvikle området.

- Holdningen er at vi ikke trenger å ta spesielt vare på dem, fordi de ikke gir penger i kassen. Det er forståelig, men det er mange tilbydere som kan yte service til dem før eller etter turer.

- Men, sier Valtonen, - naturturister er en vesentlig del av forbrukerkulturen. Det å dra på langtur og skulle overnatte ute, krever mye og ofte dyrt utstyr, og de må tilegne seg kunnskaper før de drar ut.

Forskere innen forbrukeratferds-studier har heller ikke vært spesielt opptatt av disse konsumentene. Valtonen tror det å bruke naturen og å sove ute kan få ny status både i forskningen og i næringen - som hittil har vært opptatt av aktivitet og å «gjøre».

Anu Valtonen og Ingeborg A. Kleppe (Foto: Torill S. Ervik)
Professor Anu Valtonen (til høyre) presenterte en studie om naturturister da NHH-professor Ingeborg A. Kleppe nylig arrangerte en workshop for 25 nordiske forskere innen forbrukerkultur.

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive