Glimt fra allmøtet for administrasjonen

- Allmøtene er en viktig kommunikasjonskanal internt, sier Nina Skage.

31.10.2014 - Astri Kamsvåg


Sakene som ble presentert var:

Orienteringssaker
- Struktur i UH-sektoren (om diskusjonen om mulig sammenslåing med UiB)
- Lokale lønnsforhandlinger (alle ansatte får tilbakemelding fra nærmeste leder innen 4. november kl. 12)
- Statsbudsjett 2015 (alle i sektoren må effektivisere, også NHH)
- Mulig innføring av studieavgift for utenlandske studenter utenfor EØS og Sveits

Strategiarbeid
- NHH er i god gang med organisasjonsutviklingen. Les mer om "Towards connected leadership" i Paraplyen.
- Alle gjeldende strategier for ulike felt (funksjonshemmede, likestilling osv) legges på nettsiden etterhvert som de ferdigstilles, her.

Presentasjon av ny HR-sjef, Odd Andrew Storetvedt
Les intervju på Paraplyen

Prosjektleder Marita Kristiansen presenterte status for webprosjektet
Kontrakt med leverandør signeres i desember.
Les om prosjektet på Innsiden

Allmøte administrasjonen: salen
Interesserte tilhørere lytter.
Foto: Astri Kamsvåg
Allmøte administrasjonen: Marita Kristiansen
Prosjektleder Marita Kristiansen orienterer om nettprosjektet.
Allmøte administrasjonen: salen 4
Allmøte administrasjonen: Odd Andrew Storetvedt
Odd Andrew Storetvedt presenterer seg selv.
Allmøte administrasjonen: salen 3
Allmøte administrasjonen: Nina Skage
Nina Skage fører an.
Allmøte administrasjonen: salen

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive