Frir til studentene med en leken appell

Hvert år arrangeres det valg til de forskjellige studentunderutvalgene ved NHH. "Legoklossene"' står som eneste kandidat til kjernestyret dette året, men de ligger ikke på latsiden av den grunn, og har skrapt opp penger fra egen lomme for å drive valgkamp.

23.10.2014 - Martin Roska


Den stille lyden i NHHs ganger blir brutt i det man beveger meg inn i speilsalen. Farger, leker, tv-skjermer og musikk fyller det åpne rommet. Ved første øyekast kan det virke kaotisk da man ikke helt hva man ser etter, men etter en liten rekogniseringsrunde oppdager man at det er studenter som stiller til valg til flere av underutvalgene på høyskolen. Med forskjellige temaer taler de sin sak. Side om side står "Sirkus" og "Legoklossene". Sirkus' med sin fargerike profil og gøyale popcornmaskin stiller til valg for Ukestyret i 2016, mens Legoklossene' er den eneste gruppen som stiller til valg til Kjernestyret for 2015. Rundt en stand laget av overdimensjonerte legoklosser står de åtte kandidatene og svarer på spørsmål fra forskjellige studenter. I valgprogrammet deres har de valgt ut fem "legoklosser" som symboliserer deres hjertesaker:

  • - forslagsportal på NHHS.no
  • - NHHS app
  • - NHHS bil
  • - informasjonsplattform for markedsarbeid
  • - augustkonting i 40-fagene

Magnus Wessmann Wirkola som er leder for Legoklossene, forteller om en lang prosess som allerede begynte i februar.

- For min egen del følte jeg at tiden var inne for det. Jeg har gjennom flere år opparbeidet meg mye erfaring og kompetanse innen studentforeningen. Når man har bestemt seg for dette følger en periode med hemmelighetshold for å sette sammen den gjengen man vil ha. Det er nemlig ikke lov å aktivt promotere seg selv før selve valget, noe som kan være krevende. Men jeg er veldig fornøyd og stolt av den gjengen vi har satt sammen.

På spørsmål angående deres forslag til en NHHS app, forklarer han hvor dårlig dagens løsning fungerer for mobiltelefoner.

- Hvis man bruker mobilen vil man oppdage vanskeligheter ved for eksempel bestilling av billetter til bedriftspresentasjoner og booking av grupperom på nettsidene. Nettsiden er nemlig ikke responsiv, noe som gjør den vanskelig å bruke fra en mobiltelefon. En App vil forhåpentligvis kunne gjøre dette enklere. Den kan også fungere som en informasjonskanal for studentene med pushvarsler i for eksempel fadderuker og lignende.

Har dere kompetanse/kapasitet til å drifte en slik app?
- Driftingen vil bli gjort av informasjonsansvarlig i Kjernestyret og IT-gruppen. Hvis ikke de har den nødvendige kompetansen seg i mellom må vi hente det inn eksternt. Men jeg føler meg ganske sikker på at vi vil kunne drifte den med de interne kreftene vi har.

Trenger NHHS en bil? Hva tenker dere rundt den?
-Per dags dato brukes det mye penger til å leie biler til forskjellige arrangementer innen NHHS. Alt fra Uken til idrettsarrangementer trenger transport til personer og forskjellig utstyr. Jeg tror vi kunne kuttet en del kostnader og gjort det enklere for flere, ved å innvistere i en egen bil som vil stå til vår disposisjon.

Dere snakker om en forslagsportal, hvordan vil den fungere?
- Vi ønsker å skape et lavterskeltilbud for alle studenter på NHH, hvor de kan komme med forslag til utbedring. Poenget er ikke bare at man kan komme med forslag, men at man også kan stemme på de andre forslagene. Vi forplikter oss deretter til å ta opp de sakene som får størst oppslutning. Vi håper dette kan være et nyttig verktøy for studentene.

Hvorfor er det viktig med en informasjonsplattform for markedsarbeid?
- I dag opplever sponsorene å bli hyppig oppringt av de forskjellige underutvalgene selv om de allerede driver med sponsing innen NHHS. Vi vil derfor gjøre det enklere for alle å drive markedsarbeid med sine egne sponsorer. Ved å lage en liste over de avtalene som eksisterer og vise hvilke sponsorer som er opptatt, gjør vi at samarbeidet mellom de forskjellige underutvalgene og sponsorene forhåpentligvis vil gå mer knirkefritt.

Hva er 40-fagene og hvorfor vil dere jobbe for en ny konteordning for disse fagene?
- 40 er en fagkode. Dette er fag som man har siste semester på bachelor. Hvis man ikke står på eksamen eller får en ekstremt dårlig karakter, må man ta et ekstra semester for å få dem kontet før man begynner på master. Vi mener at man burde kunne ta opp igjen disse fagene tidlig på høstsemesteret istedenfor å vente til desember, slik at man fortsatt får muligheten til å starte på master til normert tid. Vi håper og tror det vil bedre gjennomstrømningen på NHH og vi tror det er i høyskolens interesse.

Føler du at dere begynner fra scratch?
- Ikke helt. Driftsoppgaver og langsiktige planer vil bli overgitt fra det sittende styret, og de vil bli fulgt. Ellers ønsker vi først og fremst å gjennomføre våre egne planer, men vi er også tilpasningsdyktige i forhold til gode ideer.

Om Kjernestyret

Kjernestyret er styret i NHHS og den daglige ledelsen, som koordinerer og administrerer de ulike initiativene og aktivitetene i studentforeningen. Den daglige driften i NHHS er det Kjernestyret som har ansvar for. De koordinerer og legger til rette for det store mangfoldet av aktiviteter som NHHS består av.


Studentvalg 2014 Legoklossene
Legoklossene bak sin fargerike stand. Fra venstre: Magnus Wessmann Wirkola, Kaja Karinsdottir Toset, Embla Belsvik, Eline Eliassen Aspeli, Marius Ebbesen, Matteo Blomberg Ghini, Thomas Hagen og Svein Jørgen Sønning.
Foto: Martin Roska
Studentvalg 2014 oversikt
Det spares ikke på effektene når studentene stiller til valg.
Foto: Martin Roska

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive