Elstøttens solnedgang

Fremover må vi raffinere styringen av en raskt renere bilflåte, så byene gir sykler og busser en sjanse, skriver professor Gunnar Eskeland i DN 4. oktober.

06.10.2014 - Gunnar Eskeland


Professor Anders Skonhoft (DN 25.9) og jeg kan enes om at elbiler i dag gir dyre utslippsreduksjoner.

Men utslippsreduksjoner i Norge er dyre, og Marianne Ryghaug og jeg får ikke svar på vårt spørsmål (DN 19.9) om vi da skal la alle våre utslippsreduksjoner følge kvoteprisen utenlands. Det ville vært klargjørende.

Vi etterlyste et dynamisk perspektiv: Kan elbiler bli bedre og billigere? Kan noen småbyer i Nord-Europa teste og påvirke denne rollen for en ren energibærer?

Selv da er elbilsatsingen djerv og dyr og risikabel. Men resten av menyen ligner, selv om karbonfangst ikke er djervt, skogsatsing ikke dyrt og plattformskabling ikke risikabelt.

Skonhoft og Holtsmark har fremhevet at elbilstøtten kanskje gir tilleggskjøring. Dermed blir utfasing og trafikkstyring avgjørende.

Særlig i det dynamiske perspektivet er elbilstøttens solnedgangsklausul viktig. Svikter politikerne sitt utfasingsløfte så er det som å gi sedativer til en pasient som trenger speed eller et spark bak. Selv oppfinnsomme kapitalister blir dorske av ettergivende politikere.

Utfasing lover andre løsninger en rettferdig konkurranse, så et eventuelt løftebrudd ville legge miljømyndighetene svekket, sterkt.

Fremover må vi raffinere styringen av en raskt renere bilflåte, så byene gir sykler og busser en sjanse. Alle skal selvfølgelig betale for veiplass. I inneklemte Bergen kommer nå endelig rushtidsprising.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive