Bergen er ikke akterutseilt

Det er deg bergenserne flirer av, Trond Blindheim. Du ser ikke dynamikken i Bergens næringsliv, skriver Tor W. Andreassen i BT 11. oktober.

14.10.2014 - Tor W. Andreassen


I et oppslag i Bergens Tidende 9. oktober peker rektor ved Campus Christiania i Oslo, Trond Blindheim, på at Bergen er snart nedlagt når det gjelder merkevarer og de man ikke har fått solgt, har man lagt ned. Han hevder videre at bergenserne flirer av Oslo, men har ingenting å by på selv. Jeg deler ikke hans syn.

Blindheim har rett i at listen over solgte eller avviklede bergensvirksomheter er lang: Bergen Bank, Ifa, Skillingsbanken, Vestlandsbanken, Nevi, Mjellem og Karlsen, BMV, Hansa, Vita, Rieber, Friele, Minde Sjokolade, og Frank Mohn. Men er dette er problem eller et sunnhetstegn?

Min påstand er at i skyggen av den megafonen Blindheim bruker for å rope ut sitt budskap, ser han ikke dynamikken i Bergens næringsliv og struktur.

Kreativ ødeleggelse

NHH-kollegaene Lasse Lien og Eirik Sjåholm Knudsen pekte i en kronikk i Bergens Tidende 12. november 2013 på at det ikke er et problem at gammel kapital frigjøres dersom den settes inn i nye prosjekter i regionen.

I våre forelesninger forteller vi våre studenter at kapitalen vil alltid søke til steder hvor den høyeste avkastning kan oppnås.

Det er ofte ikke i de gamle virksomhetene i Bergen, men i de nye. Den kjente innovasjonsforskeren og Harvard-professor Schumpeter, ga oss uttrykket kreativ ødeleggelse som speiler hvordan markedene ubønnhørlig presser bedriftene til å forbedre seg eller gå ut av markedet.

Paradokset er at mens markedene er organisert for etablering og avvikling gjennom intens konkurranse, prøver for mange virksomhetsledere å organisere seg for evigheten. Det er dette Blindheim ikke får med seg i sin betraktning. Bergens historie viser nettopp at ledere har tilpasset seg markedenes dynamikk ved å ikke henge fast i historien.

Få steder er det flere nyskapninger enn i Vestlandsregionen. Få steder bidrar mer til Norges brutto nasjonalprodukt. Få kan vise til større næringer og dynamiske klynger - hvor subsea og media er to nye.

Et dynamisk næringsliv

I en kronikk i Bergens Tidende 13 mars 2013 sammenlignet jeg Bergen med innovasjonsbyer som Boston og San Fransisco. Samspillet mellom et godt utbygget universitet- og høyskolemiljø og et dynamisk næringsliv gir Bergen et unikt utgangspunkt for å møte fremtiden.

Med sin historiskehandelsvirksomhet på Bryggen, finansvirksomhet i Fyllingsdalen og dagens turisme, har Bergen det beste utgangspunktet for å lykkes med å bli Norges viktigste by innen tjenester og innovasjoner - som er hvor fremtiden vil være. Det er en rød tråd fra Hansatidens handelsvirksomhet, gårsdagens industrivirksomheter via dagens turisme til morgendagens kunnskapsbaserte tjenester. Evnen til å frigjøre kapital i gamle industrivirksomheter er en del av denne dynamiske utviklingen.

Oppsummert vil jeg hevde at det som gjør Bergen og omegn unikt er entreprenørskapsånden og evnen til ikke å bli forelsket i det gamle som ofte betyr å la gode bedrifter vike plass for enda bedre bedrifter. Dette er langt fra den museumsbestyrer-logikken som Blindheim etterlyser.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive