Trine Dahl fyller 60

Professor Trine Dahl ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK) fylte 60 år den 17. februar.

17.02.2014 - Red.


Trine startet sin karriere ved NHH i 1985, etter å ha arbeidet som forskningsassistent og timelærer ved Universitetet i Bergen, og som terminolog ved Norsk Termbank. Hun tok sin doktorgrad i 2001, og ble utnevnt til professor i 2008.

Trine har så langt bak seg en variert og spennende forskerkarriere. Tematisk sett har hun arbeidet med tekstlingvistikk, tekstkondensering og taus kunnskap, og ulike prosjekter innen akademisk diskurs og mediadiskurs. I perioden 2001-2006 samarbeidet hun med professor Kjersti Fløttum ved Universitetet i Bergen på NFR-prosjektet KIAP - Cultural identity in academic prose; et samarbeid som har fortsatt innen det pågående NFR-prosjektet LINGCLIM, som har fokus på klimadiskurs.

Trine har publisert i en rekke anerkjente tidsskrift, samt bidratt i ulike fagantologier, og har fått NHHs publikasjonspris to ganger. Hun har vært gjesteforeleser ved flere universiteter, har bidratt med innlegg på et stort antall internasjonale konferanser, og veiledet doktorgradskandidater. Av andre aktiviteter kan vi nevne ulike administrative oppgaver for NHH i løpet av karrieren, konferanseorganisering, og deltagelse i flere vurderingskomiteer i inn- og utland. Hun er en populær foreleser, og underviser på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Et kjennetegn er at hun hele tiden hatt et overordnet perspektiv på de behovene som NHH-studentene vil ha i sin yrkesutøvelse.

Trine er en høyt skattet kollega i sitt instituttmiljø. Vi som arbeider med henne har lært å sette pris på hennes sjenerøsitet, gode samarbeidsegenskaper og omtanke for kollegene, samt evnen til å se de store linjene i jobblandskapet. Vi ser frem til å dele arbeidsdagene med henne i årene som kommer, når hun til sommeren returnerer fra sitt års forskningsopphold i Oxford. Vi ønsker henne lykke til med dagen!

Venner og kolleger ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive