Styremøte torsdag

Status for implementeringen av NHHs nye strategi er en av sakene på årets første styremøte den 13. februar.

10.02.2014 - Lisbeth Heilund


Styret skal også behandle utkast til Rapport og planer før det ferdige dokumentet skal oversendes til Kunnskapsdepartementet 15.mars. Departementet har bedt utdanningsinstitusjonene om å gjennomføre årlige risikoanalyser av kjernevirksomheten. Risikoanalyser ved NHH for 2014 har blitt utarbeidet som en integrert del av rapporteringsprosessen, og analysen legges ved årets Rapport og planer.

Økonomisjefen vil legge frem økonomirapport for 2013, før årsregnskapet skal sendes til Kunnskapsdepartementet senest 15.februar.

Les mer om Styret ved NHH


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive