Skal lære mer om internasjonal ledelse

Global Leadership Programme er et nytt lederprogram som starter opp ved NHH denne våren.

12.02.2014 - Lisbeth Heilund


Global Leadership Programme er et nytt lederprogram som starter opp ved NHH denne våren.

Programmet som er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, NHH og AFF skal styrke kompetansen til ledere som jobber eller som skal jobbe internasjonalt.

James Hosea ved NHH har blant annet jobbet med å skissere temaer for disse samlingene, i samarbeid med fagansatte ved AFF og NHH. - Dette blir en møteplass hvor norske og utenlandske ledere som jobber i norske bedrifter kan diskutere faglige og praktiske spørsmål, sier Hosea.

Den røde tråden er utfordringer man møter internasjonalt som leder.

- Det kan for eksempel dreie seg om kulturforskjeller og etiske dilemmaer.

Programmet som starter i vår og skal fortsette utover høsten, består av seks samlinger der en fagperson fra NHH eller AFF holder et innledningsforedrag med ulike temaer som kan relateres til utfordringer en leder vil kunne møte i en internasjonal sammenheng.

- Bergen Næringsråd ønsket et internasjonalt rettet tilbud med engelsk som arbeidsspråk. Her kan norske ledere som ikke føler seg helt trygge på det engelske språket få brukt språket i «trygge» omgivelser, sier Hosea.


Seks samlinger

Lederprogrammet består av seks samlinger, den første blir 18. mars. Alle samlingene skal holdes i det nye Kristian Gerhard Jebsen-senteret her på NHH. Blant forelesere fra NHH finner vi Guttorm Schjelderup og Lars Jakob Tynes Pedersen. Atle Jordal fra AFF skal snakke om kulturelle ulikheter på den første samlingen.

På hver samling vil det i tillegg delta en leder fra næringslivet i Bergen og omegn som kan dele av sine erfaringer. På slutten av de 2 timers samlingene vil det bli tid til spørsmål og diskusjon blant deltakerne. James Hosea vil lede denne delen, og han ser frem til interessante og nyttige samlinger.

På Bergen Næringsråd sine sider finner du program og påmelding til Global Leadership Programme.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive