Sigismund Koester er død

Vi har mottatt den triste beskjeden om at tidligere høyskoledirektør ved NHH - Sigismund Koester - er død. Han døde i sitt hjem i Fana 18. februar 2014.

21.02.2014 - John Andersen


Sigismund Koester ble ansatt som høyskoledirektør ved NHH i 1979 og ble i denne stillingen til 1992.

I Sigismund Koester sin direktørperiode var det betydelig vekst ved NHH. Det var vekst i antall studenter, antall ansatte og dermed et stadig voksende behov for nye arealer for NHHs virksomhet. Store deler av Merinobygget ble omgjort til moderne undervisningslokaler i denne perioden, bl.a. med innredning av auditorier, lesesaler, grupperom, kontorer mv. Det var i 1985 offisiell innvielse av lokalene på grunnplanet i Merino med bl.a. et stor Auditorium Max, en etterlengtet kantine og et stort vrimleområde.

Sigismund Koester var født i Bergen i 1927. I sine unge år tjenestegjorde han i to perioder i Tysklandsbrigaden. Koester var utdannet jurist og hadde i tillegg dispasjøreksamen. Han hadde mangeårig næringslivserfaring fra forsikringsbransjen i Bergen før han i 1965 ble ansatt ved Universitetet i Bergen med særskilt ansvar for bygningsmassen og planlagt utvidelse av UiB sine arealer på Nygårdshøyden.

Da han gikk av som direktør ved NHH, ble han tildelt en spesialstilling med ansvar for NHHs servicebygg som på det tidspunktet var godkjent av Departementet. Koester hadde denne stillingen til 1996, da han gikk av med pensjon. Han hadde dermed ferdiggjort sitt oppdrag, og NHHs flotte servicebygg ble tatt i bruk i 1995.

Sigismund Koester sin store drøm på vegne av NHH var å få et stort nybygg på NHHs tomt og dermed få samlet all virksomhet i en kompakt og velfungerende campus. Han fikk oppleve det og var en stolt mann da NHHs nybygg ble tatt i bruk i 2013.

Sigismund Koester skal bisettes i Fana Kirke fredag 21. februar kl. 10.

Vi lyser fred over Sigismund Koester sitt minne.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive