Salvanes i Produktivitetskommisjonen

Regjeringen har utnevnt professor Kjell G. Salvanes ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH som ett av medlemmene i Produktivitetskommisjonen.

07.02.2014 - Sigrid Folkestad


Det er regjeringen ved Finansdepartementet som har satt sammen kommisjonen, som skal ledes av professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Jørn Rattsø. Kommisjonen er etablert for to år.

Høyre lanserte ideen om en Produktivitetskommisjon for noen år siden, etter at Danmark etablerte sin «Produktivitetskomission».

Vekstkraftig fastlandsøkonomi

Bakgrunnen for ideen om «Produktivitetskommisjonen» er svak norsk produktivitetsutvikling og en bekymring for dårligere velstandsvekst og at velferdsstaten skal bli rammet.

Regjeringen ønsker å få analysert årsakene til nedgangen i produktivitetsveksten og hvilke utfordringer denne kan føre med seg. Kommisjonen skal levere råd om hvordan produktiviteten kan økes. Hva bør Norge gjøre for å bygge opp under en vekstkraftig fastlandsøkonomi i årene framover?

Finansminister Siv Jensen har uttalt at kommisjonen særlig skal se på hvordan vi kan øke produktivitetsveksten i næringsliv og offentlig sektor, der sistnevnte trenger fornyelse og å bli forenklet.

KOV-programmet ved NHH

Salvanes har i sin forskning og som bidragsyter i NHHs forskningsprogram «Krise, omstilling og vekst», jobbet med omstillingsprosesser. Dette var et program professor Victor D. Norman satt i gang i 2011.

- Jeg synes det er flott at en forsker fra programmet blir trukket inn i kommisjonen. Det er på ulike måter dette vi har jobbet med de siste årene. Det handler om forståelse av omstillingsprosesser og hvilke konsekvenser de medfører. Jeg mener dette er avgjørende å ha som kunnskapsgrunnlag for å kunne forklare hvorfor Norge har hatt svekket vekst de siste årene og levere innspill på hvordan Norge kan få vekst i produktiviteten, sier Salvanes.

Møtes på mandag

- Hva innebærer arbeidet i kommisjonen for din del?

- Vi har allerede hatt en samling, og om et par dager har vi vårt første offisielle kommisjonsmøte. Det blir utfordrende og spennende. Dette er et stort arbeid, og Finansdepartementet har prioritert dette høyt og satt sammen en kommisjon med forskere, næringslivsaktører og toppfolk fra offentlig forvaltning. Et sekretariat med flere årsverk vil bistå kommisjonens medlemmer.

I desember var Salvanes på et innledende seminar i Finansdepartementet der han presenterte et innlegg om humankapitalens betydning for vår produktivitet og velferd. Førstkommende mandag møtes medlemmene i Produktivitetskommisjonen for første gang.

Profilerte forskere og topper fra næringsliv og offentlig forvaltning, blant andre konkurransedirektør Christine B. Meyer, har sagt ja til å sitte i kommisjonen.

Se sak fra Finansdepartementet


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive