Nye verneombud ved NHH

Her er en oversikt over alle nyvalgte verneombud og deres verneområder ved NHH. In English

14.02.2014 - Red.


Hovedverneombud: Per Manne
Vara for hovedverneombud: Knut J. Ims

Verneombud for de ulike verneområdene
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
Verneombud: Klara Sjo

Institutt for finans
Verneombud: Kristin Hjermann

Institutt for foretaksøkonomi
Verneombud: Jan Ubøe

Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
Verneombud: Dirk Schindler

Institutt for samfunnsøkonomi
Verneombud: Rolf Jens Brunstad

Institutt for strategi og ledelse
Verneombud: Ingeborg Astrid Kleppe

Avdeling for styring, økonomi og drift
Verneombud: Bjørn Ivar Grøttå

Studieadministrativ avdeling
Verneombud: Hilde Vik

HR-avdelingen
Verneombud: Marianne Stople

Kommunikasjonsavdelingen
Verneombud: Lisbeth Heilund

Forskningsadministrativ avdeling
Verneombud: Eli Heldaas Seland

Avdeling for ekstern rettet virksomhet
Verneombud: Hanne Refvik

Strategisk enhet for internasjonale relasjoner og ledelsessekretariatet
Verneombud: James Hosea

Opplæring
HR-avdelingen melder at alle som er verneombud vil få opplæring i HMS-kurs som er tilpasset våre behov.

Det ligger nå ute et anbud på leverandør av HMS-kurs som i stor grad kan tilpasse kurset til NHHs behov og som har erfaring fra vår sektor. Det jobbes for å få en avtale på dette så fort som mulig.

Ved spørsmål kan du kontakte Martha Lehmann-Røed ved HR-avdelingen (59751)


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive