NOKUTs Studiebarometer 2013 viser fornøyde NHH-studenter

NOKUT har lansert en ny nasjonal studieundersøkelse. Tallene fra Studiebarometeret viser at NHH sine studenter er over gjennomsnittet fornøyd på alle parametre.

03.02.2014 - Lisbeth Heilund


Studentene er blitt spurt om sine oppfatninger av læringsmiljø, medvirkning, engasjement, yrkesrelevans, undervisning, eksamen og læringsutbytte.

Svarene fra studenter landet rundt viser at de stort sett er fornøyde, men de ønsker seg bedre individuell oppfølging. Disse resultatene gjelder også for NHH-studentene.

På en helhetsvurdering på en skala fra en til fem, ligger NHH studentenes vurdering på 4,5 mens gjennomsnittet for alle økonomisk-administrative studieprogram i Norge ligger på 3,8.

- Resultatene viser at NHH tiltrekker seg studenter først og fremst basert på yrkesplaner og forventninger om høy faglig kvalitet, sier seksjonsleder for utredning og kvalitetssikring, Kjetil Sudmann Larssen.

- Vi er glade for å se at studie- og studentmiljøet får god score, og at studiet oppfattes som engasjerende, faglig utfordrende og relevant for arbeidslivet. Vi får også noen tilbakemeldinger vi må se nøyere på, spesielt i forhold til oppfølging av studentene og tilbakemelding på arbeid.

Du kan se resultatene fra undersøkelsen på Studiebarometeret sine nettsider.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive