Konstituert som avdelingsdirektør

Tore Hillestad er konstituert som avdelingsdirektør for NHH Executive.

11.02.2014 - Lisbeth Heilund


Han har jobbet som programdirektør ved NHH Executive siden 2011. Hillestad disputerte ved institutt for strategi og ledelse i 2005, og frem til 2011 jobbet han som postdoktor og førsteamanuensis ved instituttet i tillegg til en treårsperiode i Tryg.

Blir det en stor overgang fra å være fagansatt ved NHH til å ha en administrativ stilling?

- Ja, jeg ser jo at administrasjon tar mye tid. Men nå får jeg heldigvis brukt mye av min faglige kompetanse i denne stillingen også, sier Hillestad.

Han skal også forelese en del på lederutviklingsprogrammene som holdes på Solstrand sammen med AFF. I disse programmene legges det vekt på forskningsbasert undervisning og at den faglige kunnskapen gjøres tilgjengelig.

- I tillegg deltar jeg i et prosjekt som kalles Customer Care 2015. I dette prosjektet ser vi på overgangen for store, tunge bedrifter som Telenor og DNB til å bli mer fleksible og tjenesteinnovative.

Lederutviklingsprogrammet for Bergen kommune

Neste uke starter det tredje kullet på lederprogrammet som er spesielt utviklet for ledere i Bergen kommune.

Harald Engesæth fra AFF og Tore Hillestad er fagansvarlige for programmet som er et samarbeid mellom AFF og NHH Executive. Deltakere på disse samlingene uttaler blant annet at programmet har gitt dem bedre forståelse av det å være leder, at det har en relevant fagsammensetning og at det faglige påfyllet og diskusjonene har gitt dem ny inspirasjon og trygghet som ledere.

Hillestad legger til at han gleder seg til det nye Jebsensenteret her ved NHH er ferdig og skal tas i bruk. Senteret skal blant annet brukes til samlinger i regi av NHH Executive.

Paraplyen kommer tilbake med informasjon og bilder når det nye Jebsensenteret er ferdig.

Tore Hillestad, konstituert avdelingsdirektør ved NHH Executive.

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive