Den nye strategien er klar

Engasjerte, åpne og ambisiøse studenter og ansatte ved NHH skal jobbe sammen for kvalitet, høy etisk standard og felles mål. In English

12.02.2014 - Red.


Utdraget over er hentet fra verdigrunnlaget i NHHs nye strategi for 2014 -2017. Strategien blir i dag offentliggjort på nhh.no.

I visjonen for høyskolen finner vi fortsatt at NHH skal være en drivkraft for samfunns- og næringsutvikling og utdanne mennesker for verdiskapning og bærekraftig utvikling.

-Slik vi kjenner ansatte og studenter, skorter det ikke på engasjement og høye ambisjoner. Alle vet at høyskolen kan bli bedre, og alle ønsker å bidra til at vi skal bli bedre. Dette gjelder både forskning, utdanning og formidling, sier rektor Frøystein Gjesdal og prorektor Sunniva Whittaker i innledningen.

Satsingsområder

I strategien for de neste fire årene er det blinket ut fire satsingsområder som NHH skal fokusere på:

- Internasjonalisering
- Studiekvalitet
- Spissing av forskningen
- Bedriftsrelasjoner og partnerskap

- Kvalitet står sentralt i den nye strategien, skriver rektor Frøystein Gjesdal i sitt siste blogginnlegg. Studiekvalitet er ett av de fire satsingsområdene, og dette er et område der forelesere og studenter har et felles ansvar.

I innlegget ber Frøystein Gjesdal om forslag fra studentene til hvordan NHH kan bli bedre.
- For å forbedre studiekvaliteten trenger vi nye ideer. Vi trenger eksperimentering med undervisningen. Fagstaben ved høyskolen er blitt oppfordret, og flere har tatt utfordringen. Nå er det viktig at studentene forteller oss hva som fungerer, foreslår forbedringer eller lanserer helt nye ideer.

Også pedagogisk utviklingsarbeid stå sentralt i årene fremover, med vekt på å opparbeide kompetanse i bruk av digitale læringsressurser.

Ansvarliggjøring av enhetene

I strukturen er det nytt at det nå er færre delmål under de ulike hovedmålene. Under hvert delmål skal det lages lokale handlingsplaner/ tiltaksplaner. Ansvaret for dette legges til de enkelte avdelingene og instituttene sammen med ulike utvalg ved høyskolen.

- Mange er allerede kommet langt i arbeidet; vi skal bygge på den gode innsatsen som har vært lagt ned over lang tid, sier administrerende direktør Nina Skage.

- I løpet av våren skal vi lage en rekke handlingsplaner som følger opp delmålene. For å sikre god forankring av strategien, er vi opptatt å få med hele organisasjonen i arbeidet, avslutter hun.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive