Disputas: Peter Molnàr

Peter Molnár disputerer for doktorgraden fredag 16. September med avhandlingen Essays in
Financial Economics.

In English.

15.09.2011 - Red.


Peter Molnár disputerer for doktorgraden fredag 16. September med avhandlingen Essays in
Financial Economics.

Aksjemarkedene opplever av og til rolige perioder. Det innebærer at endringer i aksjeprisene har relativ lav varians (avvik). Andre ganger er det store endringer i aksjeprisene på grunn av stor varians.

I risikostyring er variansmodeller svært viktig, fordi de bidrar til å forklare og forutsi svingninger i aksjeprisen. Folk som følger aksjemarkedet, forstår intuitivt at forskjellen mellom høy og lav pris er et godt mål for varians. Likevel benytter ikke standard variansmodeller denne metoden.

I doktoravhandlingen Essays in Financial Economics viser Peter Molnár, hvordan man kan bruke forskjellen mellom høy og lav pris som et estimat på varians i standard modeller. Han hevder at modellen han foreslår, fungerer signifikant bedre enn standard modeller.

Avhandlingen konkluderer med at modellen kan brukes i risikostyringsmodeller, til
porteføljevalg og så videre.

Peter Molnár (født 1981) kommer opprinnelig fra Slovakia. Han er ansatt ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU.

Veileder: Professor Kjell G. Nyborg, University of Zurich

Tid og sted:Karl Borchs Auditorium, NHH, fredag 16. september 2011.

Prøveforelesningen starter klokken 09.15 og disputasen klokken 10.30.

Tema for prøveforelesning:

Time-varying volatility: its measurement and implications

Mer informasjon:

Peter Molnár, e-post: Peter.Molnar@iot.ntnu.no, tlf: 73 59 35 77

Mediekontakt: Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 959661/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive