Disputas: Vindkraft endrer det nordiske kraftmarkedet

Vindkraft kan redusere prisvariasjon i det nordiske kraftmarkedet, men vindkraften er sterkt avhengig av vannkraft i systemet, viser en ny doktoravhandling ved NHH.

09.05.2012 - Red.


Johannes Mauritzen disputerer for doktorgraden ved NHH mandag 14. mai med avhandlingen: "Windonomics: empirical essays on the economics of wind power in the Nordic electricity market."

Vindkraft kan ikke reguleres som andre typer kraft og det kan føre til utfordringer for kraftmarkedet når vindkraft utgjør en stor del av det totale omfanget.

Danmark var tidlig ute med å investere i vindkraft og får omtrent 20 prosent av sin kraft fra vind. Når vindkraft utgjør en så stor andel av markedet kan det ha betydelige innvirkning på

priser og funksjonaliteten i markedet. Mens simulasjonsstudier ofte finner at vindkraft vil føre til økt variasjon i priser, finner Mauritzen at på kort sikt fører vindkraft til redusert prisvariasjon.

Likevel er det et problem at mye vindkraft produseres når det ikke behøves og omvendt. En løsning er å koble vindkraft sammen med vannkraft som kan fungere som et batteri ved raskt og effektivt å endre produksjon og lagre energi i form av vann i et reservoar. Men det er ikke undersøkt i hvilke grad dette fungerer i et markedsbasert system med begrenset overføringskapasitet.

Avhandlingen viser at det er et sterkt samspill mellom dansk vindkraft og norsk vannkraft: så mye som 40 prosent av dansk vindkraft blir eksportert og lagret i norske vannkraftreservoarer. Det kan også påvises at vindkraft i Danmark presser kraftprisen ned i Norge.

Mange av de gamle turbinene som var installert i Danmark har etter hvert blitt skrotet, men oftest ikke på grunn av slitasje eller tekniske feil. Isteden er de fleste skrotet for å få plass til nye, større og mer avansert turbiner. Avhandlingen studerer mønsteret for skroting og viser blant annet at turbiner som står i områder med gode vindforhold blir oftere og tidligere skrotet enn andre turbiner.

Johannes Mauritzen (f.1982) er født i Trondheim og oppvokst i Minnesota, USA. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra University of Washington, Seattle. I 2008 ble han ansatt som stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH og er nå bosatt i Stockholm hvor han er gjesteforsker ved Institutet for Näringslivsforskning.

Veiledningskomité:
Professor Jonas Andersson, NHH (hovedveileder)
Professor Jarle Møen, NHH
Professor Gunnar Eskeland, NHH
Assistant Professor Harrison Fell, Colorado School of Mines

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, mandag 14. mai 2012.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.

Tema for prøveforelesning:
How to cope with the intermittency of large-scale wind power in deregulated electricity markets

Mer informasjon:
Johannes Mauritzen, e-post: johannes.mauritzen@nhh.no, tlf. +47 90 56 64 62

Mediekontakt: Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 959661/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive