Vil gi kunnskapsløft til norske bedrifter i utlandet

Kulturkollisjoner, misforstått lederstil og ulike strategiske interesser skaper problemer for norske virksomheter i utlandet. Nå skal et nytt samarbeid mellom NHH-miljøet og et knippe norske bedrifter gi ny kunnskap til virksomheter som etablerer seg ute.

04.10.2007 - Kristin Risvand Mo


- For å lykkes ute, er kunnskapsflyt mellom mor- og datterselskaper alfa omega, sier direktør for internasjonale relasjoner i AFF Atle Jordahl og professor Paul Gooderham ved Norges Handelshøyskole (NHH).

- Men vi vet at geografisk og kulturell avstand skaper problemer. Og at ulike strategiske interesser kan gi grobunn for konflikt.

Norsk næringsliv har vært gjennom en kraftig internasjonalisering de siste årene. I dag jobber ca. 60 prosent av arbeidstakerne i landets 30 største bedrifter utenfor Norge.
- Fusjoner med en bevisst har strategi om å bygge kultur og samhold, er sjelden vare. Men vi merker økende etterspørsel etter lederverktøy som kan brukes internasjonalt, sier Jordahl.

Undervurderer organisasjonen
Når fusjoner og oppkjøp i utlandet mislykkes, skyldes det ofte at de organisasjons- og ledelsesmessige ufordringene blir undervurdert, viser forskning.

Derfor har NHH-miljøet (NHH, AFF og SNF) tatt initiativ til et omfattende forskningsprosjekt for å skaffe ny kunnskap om hvordan man utvikler de menneskelige ressursene i norske, internasjonale selskaper.

- Vi skal lete etter praktiske metoder og teknikker som kan hjelpe virksomheter med å lykkes i utlandet, sier Jordahl.
- Dette kan være nye lederevalueringsverktøy, differensierte avlønningsmetoder og alternative møteplasser og former for nettverksbygging.

Prosjektet kombinerer forskning med praktisk innsikt. AFF, som har lang erfaring med lederutvikling i norske virksomheter, og bedriftspartnere som Statoil, Yara, Veidekke og Rieber og Søn bidrar med praktisk erfaring. Den totale kostnadsrammen er på 12,2 millioner kroner, hvor Norges Forskningsråd bidrar med 5,6 millioner.

Må skape tillit
Den viktigste drivkraften for å sikre kunnskapsdeling i organisasjoner er sosial kapital.
- Sosial kapital handler om tillit, felles forståelse og gode nettverk på kryss og tvers av selskapet. Vi vet at sosial kapital er viktig, men mindre om hvordan vi kan legge til rette for å utvikle sosial kapital i en internasjonal kontekst, sier Gooderham

Rieber og Søn har store deler sin virksomhet i utlandet.
- Som kompetansebedrift er det viktig for oss å ha kunnskap om hvilke metoder som sikrer best mulig kompetanseoverføring på tvers. Vi opererer i ulike nasjonale kulturer hvor folk tenker forskjellig, sier konserndirektør Morten Vike.

- Vi har både nettverksgrupper og felles evalueringssystemer i Rieber. Gjennom dette forskningssamarbeidet får vi mulighet til å dokumentere hvilke metoder som gir best effekt. Til syvende og sist handler dette om at bedriften når sine mål.

Nyskapende
- Vi er det første prosjektet i Norge som skal gi svar på hvordan vi skaper sosial kapital. Det er først når vi vet noe om hvordan vi utvikler tillit, felles mål og møteplasser at vi faktisk kan hjelpe norske bedrifter, sier Gooderham.

Mer informasjon:
Professor Paul Gooderham, NHH.
Telefon: 55 95 96 96, mobil: 90934942, e-post: paul.gooderham@nhh.no

Direktør for internasjonale relasjoner Atle Jordahl, AFF.
Mobil: 90614565, e-post: atle.jordahl@aff.no

Fakta:
To prosjekter inngår i forskergruppens arbeid: Tools and Techniques for Global Leadership Developement in Norwegian MNES har fått støtte fra Norges Forskningsråds program Brukerstyrt innovasjonsarena (KMB program - Kompetanseoppbygging med brukermedvirkning). Dette går over tre år og har en totalramme på 8,8 millioner kroner, med delfinansiering fra AFF og fire bedriftspartnere. I tillegg kommer Global Leadership Characteristics, Competencies and Developemental Strategies, finanisert av Statoil og med en ramme på 3,4 millioner kroner.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive