Velfungerende team har sterke psykologiske kontrakter

Therese E. Sverdrup (Foto: Helges Skodvin)

Team som samarbeider og fungerer godt har utviklet sterke og eksplisitte, men fleksible psykologiske kontrakter, viser en ny doktoravhandling fra NHH. In English

23.11.2012 - Hallvard Lyssand


Therese E. Sverdrup disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 30. november med avhandlingen The strength of reciprocity: Exploring the horizontal psychological contracts in work teams.

I avhandlingen utforsker hun hvordan psykologiske kontrakter mellom teammedlemmer kan forklare hvorfor noen team fungerer bedre enn andre.

Den psykologiske kontrakten handler om forventninger og forpliktelser som oppstår i relasjoner, som man gjerne ikke snakker om, men som styrer mye av hvordan vi tenker og oppfører oss i forhold til hverandre.

I avhandlingen utvikles en forståelse for hva som typisk inngår i en psykologisk kontrakt mellom teammedlemmer, og videre hvordan ulike typer psykologiske kontrakter påvirker samarbeid, koordinering, engasjement, ønske om å bli i teamet, og prestasjoner.

Velfungerende team, som kjennetegnes ved at de samarbeider godt, er mindre avhenging av en leder for koordinering, er mer engasjerte, presterer bedre og ved at medlemmene ønsker å bli i teamet, har typisk utviklet psykologiske kontrakter som er relasjons- og oppgavebaserte, fleksible, sterke og mer eksplisitte.

Therese E. Sverdrup (f. 1974) er fra Bergen og er utdannet cand. polit i psykologi fra NTNU (1999). Hun har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH.

Veiledere:
Professor William Brochs-Haukedal, NHH (hovedveileder)
Professor Inger G. Stensaker, NHH

Bedømmelseskomité:
Professor Marcus Selart, NHH (leder)
Professor Rene Schalk, Tilburg University
Dr. Sara Nadin, The University of Sheffield

Tid og sted:
Karl Borchs auditorium, NHH, fredag 30. november 2012.
Prøveforelesningen starter klokken 11.15 og disputasen klokken 13.15.

Tema for prøveforelesning:
"The role of psychological contracts in leadership research"

Mer informasjon:
Therese E. Sverdrup, e-post: therese.sverdrup@nhh.no, Mob. 9320143
Konstituert kommunikasjonssjef: Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 959661/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive