Vårkonferansen: Er Norge rigget for fremtiden?

Finansminister Siv Jensen er blant foredragsholderne på NHHs Vårkonferanse 27. mai.

15.05.2014 - Red.


Hvordan er omstillingsevnen i Norge? Hvordan tilpasser norske bedrifter seg det globale markedet? Og i hvilken grad fremmer offentlig sektor innovasjon? Dette er noen av spørsmålene som blir tatt opp på årets Vårkonferanse på NHH.

Bakteppet for konferansen er framveksten av nye økonomier i Asia og norsk næringsliv etter oljen. Dette utfordrer oss på utvikling av nye kunnskaper, økt mobilitet av ressurser, innovasjon og entreprenørskap.

Er vi rigget for dette? Foredragsholdere som kommer til NHH vil på ulike måter belyse geopolitiske, nasjonale og bedriftsmessige aspekter ved omstillingen til en mer global og kunnskapsbasert økonomi.

Her er noen av høydepunktene på konferansen:

n Finansminister Siv Jensen. Hun skal snakke om hva Norge kan gjøre for ikke å feile.

n Konserndirektør Hilde M. Tonne i Telenor og tidligere strategidirektør i Finn.no, Sverre Munck, om hvordan norske bedrifter kan lykkes globalt.

n Direktør Lars Peder Brekk i Brønnøysundregisteret skal snakke om hvordan en digital offentlig sektor kan fungere som forandringsagent.

n Direktør Ingelin Killengreen i Difi skal snakke om hvorvidt ledelse i offentlig forvaltning er basert så mye på prosesser og konsensus at det går ut over gjennomføringsevnen

n NTNU-professor Ragnar Torvik om hvorfor noen land lykkes mens andre feiler.

Hele programmet kan du se nederst i saken.

Fakta om konferansen:

Dag: Tirsdag 27. mai

Tid: 0900 - 1530

Sted: Auditorium Agnar Sandmo på NHH

Påmelding: Til presse@nhh.no innen 23. mai.

Mer informasjon:

Kommunikasjonsrådgiver Øyvind Torvund. E: oyvind.torvund@nhh.no. T: 55 95 96 91. M: 90 77 60 77

Program for Vårkonferansen 2014

09.00 Registrering

09.30 Velkommen

Frøystein Gjesdal, rektor NHH

09.35-10.15 Verden er i forandring

Hvorfor feiler noen land mens andre lykkes?
Ragnar Torvik, professor NTNU og gjesteprofessor ved Harvard

10.15-10.35 Pause

10.35 - 12.00 Verden er i forandring, forts.

Hva kan Norge gjøre for ikke å feile?
Siv Jensen, finansminister

Norge sett utenfra - evne til omstilling, men overveldet av gode intensjoner?
Svein Harald Øygard, direktør McKinsey, Rio de Janeiro/Brasil

Debatt under ledelse av Klaus Mohn, professor ved Universitetet i Stavanger og
professor II ved NHH

12.00-13.00 Lunsj

13.00-14.10 Norske bedrifter i verden

Global og nasjonal - norsk kompetanse bygget på internasjonal erfaring
Hilde M. Tonne, Executive Vice President and Head of Group Industrial Development, Telenor

Fra blysats til en fremtid etter Finn.no
Sverre Munck, tidligere strategidirektør i Schibsted

Innledning og debatt under ledelse av Lasse Lien, professor NHH

14.10-14.30 Pause

14.30-15.30 Offentlig sektor som hemmer eller fremmer av forandring

En digital offentlig sektor som forandringsagent
Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene

Tid for ledelse i offentlig sektor - fra ord til handling
Ingelin Killengreen, direktør Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Innledning og debatt under ledelse av Aksel Mjøs, førsteamanuensis NHH


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive