Vårkonferansen 2013: Fra todelt til tredelt økonomi

Stadig oftere påpekes det at Norge har en todelt økonomi: oljesektoren og fastlandsøkonomien. Vårkonferansen ønsker å fremheve Norges tredelte økonomi, der så vel offentlig sektor som petroleumssektoren påvirker resten av næringslivet.

14.05.2013 - Tobias Wichstrøm Munter


Vårkonferansen har vært arrangert siden 1995, og er en veletablert møteplass for toppfolk fra næringsliv, politikk, forvalting og forskning.

I Norge fortsetter oljeeventyret og reservene øker igjen. Samtidig, og dels som følge av oljeinntektene, øker norsk økonomis avhengighet av offentlig aktivitet og offentlig eierskap.

De raske endringer i størrelsesforholdet mellom sektorene i vår tredelte norske økonomi danner bakteppet for årets konferanse. Konferansen ønsker å belyse hvor betydningsfull oljesektoren er og hvor fort oljeavhengigheten i norsk økonomi har endret seg, i tillegg til hvordan offentlig sektor har utviklet seg og fått økt betydning, både som finansiell kilde og som premissgiver.

Overflod, fleksibilitet og den tredelte økonomien

Som vanlig blir konferansen delt i ulike bolker med innledningsforedrag og diskusjon mellom foredragsholderne og salen. Hoveddiskusjonene skal omhandle sparing i forhold til bruk av oljeinntekter, utfordringer for konkurranseforhold og risikovilje, og evne til å overføre erfaring og kompetanse mellom næringer innenfor den norske økonomien.

Konferansen starter med foredraget «The mixed blessings of abundance» av professor Anthony J. Venables fra University of Oxford.

Deretter fortsetter forskningsdirektør i Statistisk Sentralbyrå, Torbjørn Hægeland og NHH professor Bertil Tungodden med foredraget «Fra todelt til tredelt økonomi - fakta og utfordringer», med påfølgende debatt under ledelse av Klaus Mohn (professor ved Universitet i Stavanger).

Videre skal temaet «Fleksibilitet og kompetanseoverføring i en tredelt økonomi» belyses av administrerende direktør i Det norske Veritas, Henrik O. Madsen og NHH-professor Karen Modesta Olsen, igjen etterfulgt av debatt under ledelsen av Klaus Mohn.

Til slutt skal BI professor Hilde C. Bjørnland avrunde det hele med et avslutningsforedrag.

Vårkonferansen 2013 Fra todelt til tredelt økonomi

Dato: Tirsdag 28. mai
Tid: 09.00-15.15
Sted: NHH

For pressepåmelding send e-post til presse@nhh.no innen onsdag 22. mai.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive