Tre nye dekaner ved NHH

Styret ved NHH har oppnevnt nye dekaner for bachelorutdanningen, masterutdanningen og for etter- og videreutdanningen.

24.04.2015 - Øyvind Torvund


Tidligere NHH-rektor Jan I. Haaland blir dekan for masterutdanningen, førsteamanuensis Per E. Manne blir dekan for bachelorutdanningen og professor Inger G. Stensaker blir dekan for etter- og videreutdanningen.

Dekanene har ansvaret for å styre studieprogrammene ved NHH. De blir oppnevnt for en periode på fire år.

Haaland er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi og var rektor fra 2005 til 2013. Manne er førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi og underviser i matematikk. Manne har vært leder for Norsk Matematikkråd. Stensaker er professor ved Institutt for strategi og ledelse og er leder for det bedriftsrettede forskningsprogrammet FOCUS.

Mer informasjon:

Kommunikasjonsrådgiver Øyvind Torvund, E: oyvind.torvund@nhh.no, M: 907 76 077


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive