Tre av fire får jobb før studieslutt

75 prosent av alle NHH-studenter har fått jobb før de er ferdig med studiene. Begynnerlønnen blir også stadig høyere, viser arbeidsmarkedsundersøkelsen.

15.05.2014 - Red.


- Det er gledelig at arbeidsmarkedet for siviløkonomer fra NHH er stabilt og godt. Antall uteksaminerte kandidater har økt betydelig de senere år uten at dette har påvirket mulighetene for å få gode og relevante jobb, sier rektor Frøystein Gjesdal.

Arbeidsmarkedsundersøkelsen er en årlig måling av hvordan NHHs kandidater blir tatt imot i arbeidslivet. Årets undersøkelse viser at vel 92 prosent av studentene som ble uteksaminert våren 2013 har fått seg jobb et halvår senere. Vel 86 prosent av de spurte opplyser at de har en jobb som er relevant for utdanningen.

Begynnerlønnen til nylig uteksaminerte NHH-kandidatene er også stadig økende. Snittlønnen er nå oppe i 445.000 kroner mot 431.000 året før. Legger en til bonuser, overtid og tilleggsgoder er den gjennomsnittlige lønnen 507.000 kroner.
De fire viktigste bransjene for de nyutdannede NHH-studentene er innen konsulentvirksomhet, revisjon, bank/finans og olje/gass. De siste årene har andelen som finner jobb innen revisjon eller bank/finans imidlertid vært synkende.

Konsulentbransjen har økt i samme periode. 27 prosent av de uteksaminerte NHH-kandidatene i fjor fikk jobb i konsulentbransjen.

Ni av ti NHH-kandidater finner arbeid i Norge. Halvparten av kandidatene finner seg jobb i Oslo, mens nærmere en fjerdedel blir værende i Bergen.

NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse oppsummert:
• 75,9 prosent fikk jobb før de fullførte studiene.
• 92,3 prosent var i arbeid et halvår etter at de er uteksaminert. Dette er en liten nedgang sammenlignet med toppåret i fjor, men det er på samme nivå som årene før det igjen.
• 27 prosent av kandidatene fikk jobb i konsulentbransjen, 15 prosent i revisjonsbransjen, 10 prosent i henholdsvis bank/forsikring/finans og olje/gass.
• Gjennomsnittslønnen inkludert tillegg er på 507.000 mot 502.000 året før.
• Lønnstallene viser også forskjeller mellom kjønn. De kvinnelige NHH-kandidatene tjener nesten 493.000 mens mennene tjener 525.000.
• 89 prosent får jobb i Norge. 51,5 prosent får jobb i Oslo, 23,5 prosent i Bergen og 9,7 prosent i Stavanger.
• 278 personer har svart på undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 53,7.

Mer informasjon:
Kommunikasjonssjef Kristin Risvand Mo, E: kristin.mo@nhh.no, T: 55 95 96 61 M: 915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive