Tidenes beste søkertall for NHH

Årets søkertall viser en kraftig vekst for Norges Handelshøyskole. Søkertallene har økt med 18 prosent og økningen er høyest blant jenter.

Siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) peker seg ut som en av vinnerne i søkertallene som ble offentliggjort fra Samordna Opptak i dag. 2033 søkere har NHH på førsteplass. Det gjør siviløkonomutdanningen ved NHH til landets mest populære studieretning.

Økningen skjer til tross for at søkertallene på landsbasis har gått ned med 1,2 prosent.

- Vi er kjempefornøyd med en økning på 18 prosent blant søkerne som har NHH som førstevalg. At interessen for siviløkonomutdanningen ved NHH er så høy skyldes et godt arbeidsmarked og at vi har klart å synliggjøre de varierte mulighetene utdanningen gir, sier studiesjef Jorun Gunnerud ved NHH.

Jenterekord
NHH har også satt ny jenterekord. 786 jenter har NHH som førstevalg i årets søkertall. Det er en økning på 35 prosent i forhold til 2006. Høyskolen har satset aktivt på jenter i årets rekrutteringskampanje, blant annet med en egen Jentedag for 100 jenter fra hele landet.

- Selv om de mannlige søkerne fremdeles er i flertall, viser økningen at vi har nådd bredt ut og at kampanjen har truffet våre kvinnelige søkere, sier Gunnerud.


- Jenteandelen blant førsteprioritetssøkerne er på 39 prosent. Av erfaring vet vi at oppmøteprosenten blir noe høyere, så vi har godt håp om å nå målet om en kvinneandel på minst 40 prosent.

NHH tar opp 430 studenter til siviløkonomutdanningen.

Fakta om NHH-opptaket:

2007 (2006)

Økning fra 2006 til 2007

Antall søkere totalt

4316 (3818)

13 prosent

Antall søkere med NHH som førstevalg

2033 (1719)

18 prosent

Antall kvinnelige søkere totalt

1761(1492)

18 prosent

Antall mannlige søkere totalt

2555 (2326)

10 prosent

Antall kvinnelige søkere med NHH som førstevalg

786 (582)

35 prosent

Antall mannlige søkere med NHH som førstevalg

1247 (1137)

10 prosent

Kilde: Samordna Opptak

Mer informasjon:

Rektor Jan I. Haaland tlf. 55 95 92 17 / 957 96 865
Studiesjef Jorun Gunnerud tlf. 55 95 9984 /952 82 802

Mediekontakt Kristin Risvand Mo tlf. 55 95 96 61/915 99661
Informasjonssjef Asle Haukaas tlf. 55 95 9218 /920 80 877

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Redaksjonen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive