Ti prosent økning for NHH som førstevalg

Søkertallene fra Samordna opptak (SO) viser at 1782 søkere har Norges Handelshøyskole (NHH) som sitt førstevalg i år. Dette er en økning på 10 prosent for grunnstudiene sammenlignet med sluttallene for i fjor. Totalt har 3749 søkt seg til de 410 studieplassene ved den femårige siviløkonomutdanningen på NHH. Det tilsvarer en økning på 5,7 prosent.


- Dette er svært gledelige søkertall for NHH. Sett i forhold til våre 410 studieplasser, har vi også i år et stort misforhold mellom tilbud og etterspørsel og må dessverre avvise mange kvalifiserte søkere, sier rektor Per Ivar Gjærum.

Foretrekker NHH
NHH fremstår som det klart foretrukne alternativet for studenter som ønsker en siviløkonomutdanning i Norge. Økningen i antall søkere som har NHH som sitt primærvalg er høyere enn økningen i antall søkere for hele Norge. NHH er fornøyd med søkertallene også i dette perspektivet.

Ny studieordning
Som en følge av Kvalitetsreformen er siviløkonomutdanningen blitt femårig, bestående av et treårig bachelor- og et toårig masterstudium i økonomi og administrasjon. Denne endringen ble innført fra og med opptaket i 2003. Nytt for i år er at NHH tilbyr alle våre studenter et femårig løp, som leder frem til tittelen ”master i økonomi og administrasjon - siviløkonom”. Det er også mulig å avslutte etter tre år med en bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

Kontakpersoner:
Rektor Per Ivar Gjærum, tlf. 55 95 92 17, per.gjarum@nhh.no
Opptaksleder Karin Brennholm, tlf. 55 95 96 73 / 92 20 88 29, karin.brennholm@nhh.no
Informasjonssjef Asle Haukaas, tlf. 55 95 92 18 / 92 08 08 77, asle.haukaas@nhh

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive