Svært mange søkere til finansanalytikerstudier

Etterutdanningstilbudene Autorisert finansanalytiker (AFA) og fordypning i Corporate Finance ved NHH har også i år svært mange søkere. Det var hele 154 søkere til de 40 AFA-plassene, og 25 prosent av de som er tatt opp er kvinner.

13.05.2009 - Karen Valsø


- Det høye søkertallet er svært gledelig i lys av finanskrisen og innstrammingen i finansbransjen. Søkertallet er det tredje høyeste i studiets historie. Dette viser igjen at AFA-studiet - etter mer enn 20-års virksomhet - har blitt en sentral del i karriereplanleggingen for norske økonomer og bedrifter, sier professor Thore Johnsen ved NHH.

AFA og spesialstudiene i Corporate Finace og kapitalforvaltning er samarbeid mellom NHH og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF). NHH er faglig ansvarlig for kursinnhold, forelesninger og eksamener. De fleste foreleserne kommer også fra NHH-miljøet.

Kombinasjonen AFA og et fullført spesialstudium gir graden Executive MBA i finans fra NHH. Søkerne består av siviløkonomer, sivilingeniører, jurister og sosialøkonomer. I tillegg til fullført utdanning har søkerne i gjennomsnitt syv års relevant arbeidserfaring.

Attraktive spesialstudier

Det er også høye søkertall til spesialstudiet i Corporate Finance. Dette er et kortere intensivstudium som blant annet vektlegger deltakernes aktivitet i casediskusjoner.

- Søknadsfristen for spesialstudiet i Kapitalforvaltning er fortsatt ikke gått ut. Vi forventer et betydelig antall søkere også til dette studiet, sier Thore Johnsen.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive